อาซากุสะ → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

出發時間:
13:45 11/24, 2020
cancel
 1. 1
  13:54 - 18:16
  4h 22min JPY 4,770 IC JPY 4,762 3 次轉乘
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  車站
  timetable 時間表
  13:54
  13:59
  東日本橋
  車站
  13:59
  14:06
  馬喰橫山
  馬喰横山
  車站
  timetable 時間表
  14:06
  14:21
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  14:30
  16:04
  甲府
  車站
  南口
  16:04
  16:09
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  16:20
  16:49
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  16:49
  18:16
 2. 2
  13:53 - 18:16
  4h 23min JPY 4,660 IC JPY 4,658 3 次轉乘
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  車站
  timetable 時間表
  13:53
  14:03
  神田(東京都)
  神田(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  14:09
  14:22
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  14:30
  16:04
  甲府
  車站
  南口
  16:04
  16:09
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  16:20
  16:49
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  16:49
  18:16
 3. 3
  13:47 - 18:16
  4h 29min JPY 4,100 IC JPY 4,098 3 次轉乘
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  車站
  timetable 時間表
  13:47
  13:57
  神田(東京都)
  神田(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  14:09
  14:46
  立川
  車站
  timetable 時間表
  14:53
  16:04
  甲府
  車站
  南口
  16:04
  16:09
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  16:20
  16:49
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  16:49
  18:16
 4. 4
  14:44 - 20:31
  5h 47min JPY 2,740 IC JPY 2,727 5 次轉乘
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  車站
  timetable 時間表
  14:44
  15:09
  赤坂見附
  車站
  timetable 時間表
  15:10
  15:19
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  15:27
  16:06
  北野(東京都)
  北野(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  16:07
  16:17
  高尾(東京都)
  高尾(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  16:24
  18:01
  甲府
  車站
  南口
  18:01
  18:06
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  18:35
  19:04
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  19:04
  20:31
 5. 5
  13:45 - 16:05
  2h 20min JPY 57,750
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  13:45
  16:05
zoom bar parts