อาซากุสะ → ฮามะโอสึ A-Qus

出發時間:
01:16 11/24, 2020
cancel
 1. 1
  05:26 - 08:37
  3h 11min JPY 13,940 IC JPY 13,928 3 次轉乘
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  車站
  timetable 時間表
  05:26
  05:48
  泉岳寺
  車站
  timetable 時間表
  05:49
  05:51
  品川
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  08:02
  京都
  車站
  timetable 時間表
  08:14
  08:24
  大津
  車站
  北口
  08:24
  08:37
 2. 2
  05:16 - 08:37
  3h 21min JPY 13,940 IC JPY 13,928 2 次轉乘
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  車站
  timetable 時間表
  05:16
  直達車
  待在同一台車上
  泉岳寺
  車站
  05:39
  品川
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  08:02
  京都
  車站
  timetable 時間表
  08:14
  08:24
  大津
  車站
  北口
  08:24
  08:37
 3. 3
  05:14 - 08:37
  3h 23min JPY 13,720 IC JPY 13,719 3 次轉乘
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  車站
  timetable 時間表
  05:14
  05:34
  新橋
  車站
  timetable 時間表
  05:43
  05:48
  品川
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  08:02
  京都
  車站
  timetable 時間表
  08:14
  08:24
  大津
  車站
  北口
  08:24
  08:37
 4. 4
  05:03 - 08:37
  3h 34min JPY 13,940 IC JPY 13,928 2 次轉乘
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  車站
  timetable 時間表
  05:03
  直達車
  待在同一台車上
  泉岳寺
  車站
  05:25
  品川
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  08:02
  京都
  車站
  timetable 時間表
  08:14
  08:24
  大津
  車站
  北口
  08:24
  08:37
 5. 5
  01:16 - 06:38
  5h 22min JPY 198,780
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  01:16
  06:38
zoom bar parts