เซ็นได → สวนออกกำลังกายอเนกประสงค์จังหวัดยามากาตะ

出發時間:
06:35 08/06, 2021
cancel
 1. 1
  06:35 - 08:35
  2h 0min JPY 1,570 1 次轉乘
  cancel cancel
  เซ็นได
  車站
  西口
  06:35
  06:40
  仙台站西口(旧仙台飯店前)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  公車站
  22番のりば
  06:40
  07:47
  山形站
  山形駅前
  公車站
  07:47
  07:51
  山形站
  山形駅前
  公車站
  2番のりば
  07:52
  08:23
  陸橋南
  公車站
  08:23
  08:35
 2. 2
  06:35 - 08:35
  2h 0min JPY 1,570 1 次轉乘
  cancel cancel
  เซ็นได
  車站
  西口
  06:35
  06:40
  仙台站西口(旧仙台飯店前)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  公車站
  22番のりば
  06:40
  07:45
  山交巴士總站
  山交ビルバスターミナル
  公車站
  07:45
  07:49
  山交巴士總站
  山交ビルバスターミナル
  公車站
  1番のりば
  07:50
  08:23
  陸橋南
  公車站
  08:23
  08:35
 3. 3
  06:35 - 08:39
  2h 4min JPY 1,240 1 次轉乘
  cancel cancel
  เซ็นได
  車站
  西口
  06:35
  06:40
  仙台站西口(旧仙台飯店前)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  公車站
  22番のりば
  06:40
  07:47
  山形站
  山形駅前
  公車站
  07:47
  07:56
  山形
  車站
  東口
  timetable 時間表
  08:09
  08:24
  天童南
  車站
  08:24
  08:39
 4. 4
  07:07 - 09:15
  2h 8min JPY 1,170 1 次轉乘
  cancel cancel
  เซ็นได
  車站
  timetable 時間表
  07:07
  08:25
  羽前千歲
  羽前千歳
  車站
  timetable 時間表
  08:49
  09:00
  天童南
  車站
  09:00
  09:15
 5. 5
  06:35 - 07:36
  1h 1min JPY 23,080
  cancel cancel
zoom bar parts