เซ็นได → สถานีพักผ่อนริมทางแอลป์สอาสึมิโนะ โฮริกาเนะโนะซาโตะ

出發時間:
14:15 09/25, 2020
cancel
 1. 1
  14:30 - 19:43
  5h 13min JPY 11,770 2 次轉乘
  cancel cancel
  เซ็นได
  車站
  timetable 時間表
  14:30
  15:38
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  15:50
  16:55
  長野
  車站
  timetable 時間表
  17:14
  直達車
  待在同一台車上
  篠之井
  篠ノ井
  車站
  18:20
  田澤
  田沢
  車站
  18:20
  19:43
 2. 2
  15:30 - 20:03
  4h 33min JPY 10,060 3 次轉乘
  cancel cancel
  เซ็นได
  車站
  timetable 時間表
  15:30
  16:38
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  16:50
  17:46
  長野
  車站
  timetable 時間表
  18:11
  19:06
  松本
  車站
  timetable 時間表
  19:10
  19:28
  南豐科
  南豊科
  車站
  19:28
  20:03
 3. 3
  14:30 - 20:03
  5h 33min JPY 12,100 3 次轉乘
  cancel cancel
  เซ็นได
  車站
  timetable 時間表
  14:30
  15:38
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  15:50
  16:55
  長野
  車站
  timetable 時間表
  17:14
  直達車
  待在同一台車上
  篠之井
  篠ノ井
  車站
  18:33
  松本
  車站
  timetable 時間表
  19:10
  19:28
  南豐科
  南豊科
  車站
  19:28
  20:03
 4. 4
  14:57 - 20:42
  5h 45min JPY 17,370 2 次轉乘
  cancel cancel
  เซ็นได
  車站
  timetable 時間表
  14:57
  16:32
  東京
  車站
  timetable 時間表
  16:45
  19:37
  松本
  車站
  timetable 時間表
  19:45
  20:07
  南豐科
  南豊科
  車站
  20:07
  20:42
 5. 5
  14:15 - 20:06
  5h 51min JPY 172,680
  cancel cancel
zoom bar parts