เซ็นได → สวนพฤกษศาสตร์ของแผนกวิจัยวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโตเกียว

出發時間:
03:11 01/28, 2022
cancel
 1. 1
  06:37 - 08:46
  2h 9min JPY 6,220 IC JPY 6,218 2 次轉乘
  cancel cancel
  เซ็นได
  車站
  timetable 時間表
  06:37
  07:43
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  07:52
  08:19
  池袋
  車站
  timetable 時間表
  08:24
  08:29
  茗荷谷
  車站
  1號口
  08:29
  08:46
 2. 2
  06:37 - 08:48
  2h 11min JPY 11,580 IC JPY 11,578 1 次轉乘
  cancel cancel
  เซ็นได
  車站
  timetable 時間表
  06:37
  08:07
  東京
  車站
  timetable 時間表
  08:19
  08:31
  茗荷谷
  車站
  1號口
  08:31
  08:48
 3. 3
  06:37 - 08:50
  2h 13min JPY 6,260 IC JPY 6,260 2 次轉乘
  cancel cancel
  เซ็นได
  車站
  timetable 時間表
  06:37
  07:43
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  07:52
  08:19
  池袋
  車站
  東口
  08:19
  08:23
  池袋站東口
  池袋駅東口
  公車站
  11番のりば
  08:26
  08:48
  白山二丁目
  白山二丁目(東京都)
  公車站
  08:48
  08:50
 4. 4
  06:07 - 08:51
  2h 44min JPY 10,830 IC JPY 10,828 2 次轉乘
  cancel cancel
  เซ็นได
  車站
  timetable 時間表
  06:07
  08:16
  東京
  車站
  timetable 時間表
  08:27
  08:39
  茗荷谷
  車站
  1號口
  08:39
  08:42
  茗荷谷站(B-guru)
  茗荷谷駅〔Bーぐる〕
  公車站
  08:44
  08:50
  共同印刷
  公車站
  08:50
  08:51
 5. 5
  03:11 - 07:39
  4h 28min JPY 135,470
  cancel cancel
zoom bar parts