เซ็นได → โอะเปกุดูตโตคุริปปุอิออนมอลล์อิทามิโคยะ

出發時間:
06:53 11/27, 2020
cancel
 1. 1
  08:18 - 11:30
  3h 12min JPY 35,680 IC JPY 35,681 3 次轉乘
  cancel cancel
  เซ็นได
  車站
  timetable 時間表
  08:18
  直達車
  待在同一台車上
  名取
  車站
  08:46
  仙台機場
  仙台空港
  機場
  timetable 時間表
  09:15
  10:40
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  10:45
  10:50
  大阪國際機場(中央街区)
  大阪国際空港〔中央ブロック〕
  公車站
  7番乗り場
  10:54
  11:09
  阪急伊丹
  公車站
  9番乗り場
  11:09
  11:12
  阪急伊丹
  公車站
  3番乗り場
  11:14
  11:27
  池尻(伊丹市)
  池尻(伊丹市)
  公車站
  11:27
  11:30
 2. 2
  08:18 - 11:36
  3h 18min JPY 35,680 IC JPY 35,681 3 次轉乘
  cancel cancel
  เซ็นได
  車站
  timetable 時間表
  08:18
  直達車
  待在同一台車上
  名取
  車站
  08:46
  仙台機場
  仙台空港
  機場
  timetable 時間表
  09:15
  10:40
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  10:45
  10:50
  大阪國際機場(中央街区)
  大阪国際空港〔中央ブロック〕
  公車站
  7番乗り場
  10:54
  11:09
  阪急伊丹
  公車站
  9番乗り場
  11:09
  11:12
  阪急伊丹
  公車站
  4番乗り場
  11:19
  11:33
  大樋橋
  公車站
  11:33
  11:36
 3. 3
  07:21 - 12:42
  5h 21min JPY 17,270 4 次轉乘
  cancel cancel
  เซ็นได
  車站
  timetable 時間表
  07:21
  08:56
  東京
  車站
  timetable 時間表
  09:09
  11:36
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  11:44
  12:04
  立花
  車站
  南口
  12:04
  12:07
  JR立花(下)
  JR立花〔下〕
  公車站
  4のりば
  12:12
  12:20
  勞災醫院(兵庫縣)
  労災病院(兵庫県)
  公車站
  12:24
  12:39
  池尻(伊丹市)
  池尻(伊丹市)
  公車站
  12:39
  12:42
 4. 4
  06:53 - 16:56
  10h 3min JPY 266,020
  cancel cancel
zoom bar parts