อาโอโมริ → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

出發時間:
03:53 11/25, 2020
cancel
 1. 1
  05:41 - 13:41
  8h 0min JPY 19,900 4 次轉乘
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  車站
  timetable 時間表
  05:41
  05:45
  新青森
  車站
  timetable 時間表
  06:17
  08:59
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  09:16
  09:47
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  10:00
  11:28
  甲府
  車站
  南口
  11:28
  11:33
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  11:45
  12:14
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  12:14
  13:41
 2. 2
  05:41 - 13:41
  8h 0min JPY 11,930 4 次轉乘
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  車站
  timetable 時間表
  05:41
  05:45
  新青森
  車站
  timetable 時間表
  06:17
  08:59
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  09:18
  09:49
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  10:00
  11:28
  甲府
  車站
  南口
  11:28
  11:33
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  11:45
  12:14
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  12:14
  13:41
 3. 3
  05:41 - 13:41
  8h 0min JPY 19,340 6 次轉乘
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  車站
  timetable 時間表
  05:41
  05:45
  新青森
  車站
  timetable 時間表
  06:17
  08:59
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  09:16
  09:22
  武藏浦和
  武蔵浦和
  車站
  timetable 時間表
  09:30
  09:56
  西國分寺
  西国分寺
  車站
  timetable 時間表
  10:00
  10:05
  立川
  車站
  timetable 時間表
  10:24
  11:28
  甲府
  車站
  南口
  11:28
  11:33
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  11:45
  12:14
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  12:14
  13:41
 4. 4
  07:24 - 15:16
  7h 52min JPY 19,410 7 次轉乘
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  車站
  timetable 時間表
  07:24
  07:28
  新青森
  車站
  timetable 時間表
  07:43
  10:38
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  10:50
  11:01
  武藏浦和
  武蔵浦和
  車站
  timetable 時間表
  11:13
  11:38
  西國分寺
  西国分寺
  車站
  timetable 時間表
  11:45
  11:50
  立川
  車站
  timetable 時間表
  11:53
  12:59
  甲府
  車站
  北口
  12:59
  13:02
  甲府站北口
  甲府駅北口
  公車站
  1番のりば
  13:12
  13:15
  朝日5丁目(山梨縣)
  朝日五丁目(山梨県)
  公車站
  13:15
  13:18
  朝日5丁目(山梨縣)
  朝日五丁目(山梨県)
  公車站
  13:25
  13:49
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  13:49
  15:16
 5. 5
  03:53 - 13:45
  9h 52min JPY 320,780
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  03:53
  13:45
zoom bar parts