คาโกชิม่าชูโอ → ฮาชิโมโตะยะ

出發時間:
11:03 12/03, 2020
cancel
 1. 1
  11:09 - 17:22
  6h 13min JPY 35,530 4 次轉乘
  cancel cancel
  คาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央
  車站
  桜島口(東口)
  11:09
  11:15
  鹿兒島中央站
  鹿児島中央駅
  公車站
  東21番のりば
  11:15
  11:55
  鹿児島空港(バス)
  公車站
  降車専用
  11:55
  11:58
  鹿兒島機場
  鹿児島空港
  機場
  timetable 時間表
  12:40
  13:45
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  13:50
  13:56
  大阪(伊丹)機場
  大阪〔伊丹〕空港
  公車站
  9番のりば
  14:00
  14:25
  Herbis大阪
  ハービス大阪
  公車站
  14:25
  14:32
  大阪
  車站
  櫻橋口
  timetable 時間表
  14:34
  14:50
  鶴橋
  車站
  timetable 時間表
  14:55
  15:53
  室生口大野
  車站
  15:53
  17:22
 2. 2
  11:09 - 18:05
  6h 56min JPY 35,890 5 次轉乘
  cancel cancel
  คาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央
  車站
  桜島口(東口)
  11:09
  11:15
  鹿兒島中央站
  鹿児島中央駅
  公車站
  東21番のりば
  11:15
  11:55
  鹿児島空港(バス)
  公車站
  降車専用
  11:55
  11:58
  鹿兒島機場
  鹿児島空港
  機場
  timetable 時間表
  12:40
  13:45
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  timetable 時間表
  14:03
  14:38
  大日
  車站
  timetable 時間表
  14:47
  15:16
  谷町九丁目
  車站
  7號口
  15:16
  15:26
  大阪上本町
  車站
  地上檢票口
  timetable 時間表
  15:28
  16:30
  室生口大野
  車站
  16:30
  16:33
  室生口大野站
  室生口大野駅
  公車站
  16:40
  16:44
  中山台
  公車站
  16:44
  18:05
 3. 3
  11:34 - 18:39
  7h 5min JPY 22,680 3 次轉乘
  cancel cancel
  คาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央
  車站
  timetable 時間表
  11:34
  15:38
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  15:46
  15:50
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  15:54
  16:10
  鶴橋
  車站
  timetable 時間表
  16:14
  17:10
  室生口大野
  車站
  17:10
  18:39
 4. 4
  11:06 - 18:39
  7h 33min JPY 22,680 3 次轉乘
  cancel cancel
  คาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央
  車站
  timetable 時間表
  11:06
  15:28
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  15:38
  15:42
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  15:49
  16:05
  鶴橋
  車站
  timetable 時間表
  16:14
  17:10
  室生口大野
  車站
  17:10
  18:39
 5. 5
  11:03 - 22:14
  11h 11min JPY 286,140
  cancel cancel
  คาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央
  11:03
  22:14
zoom bar parts