คาโกชิม่าชูโอ → อามาคุสะไคเซนคูระ โดลฟินวัตชิ่ง

出發時間:
07:19 08/06, 2021
cancel
 1. 1
  08:50 - 13:24
  4h 34min JPY 9,370 2 次轉乘
  cancel cancel
  คาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央
  車站
  timetable 時間表
  08:50
  09:32
  熊本
  車站
  白川口
  09:32
  09:37
  熊本駅前(バス)
  公車站
  5番のりば
  09:38
  12:04
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公車站
  4番のりば
  12:04
  12:07
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公車站
  1番のりば
  12:35
  13:00
  立石[鬼池]
  立石[鬼池]
  公車站
  13:00
  13:24
 2. 2
  08:50 - 13:24
  4h 34min JPY 9,420 3 次轉乘
  cancel cancel
  คาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央
  車站
  timetable 時間表
  08:50
  09:32
  熊本
  車站
  timetable 時間表
  09:39
  09:52
  宇土
  車站
  東口
  09:52
  09:54
  宇土站[東口]
  宇土駅[東口]
  公車站
  10:03
  12:04
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公車站
  4番のりば
  12:04
  12:07
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公車站
  1番のりば
  12:35
  13:01
  鬼池港
  公車站
  13:01
  13:24
 3. 3
  08:50 - 13:24
  4h 34min JPY 9,420 3 次轉乘
  cancel cancel
  คาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央
  車站
  timetable 時間表
  08:50
  09:32
  熊本
  車站
  timetable 時間表
  09:39
  09:52
  宇土
  車站
  東口
  09:52
  09:54
  宇土站[東口]
  宇土駅[東口]
  公車站
  10:03
  12:04
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公車站
  4番のりば
  12:04
  12:07
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公車站
  1番のりば
  12:35
  13:00
  立石[鬼池]
  立石[鬼池]
  公車站
  13:00
  13:24
 4. 4
  07:32 - 13:24
  5h 52min JPY 8,090 4 次轉乘
  cancel cancel
  คาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央
  車站
  timetable 時間表
  07:32
  08:17
  新八代
  車站
  timetable 時間表
  08:51
  09:13
  宇土
  車站
  timetable 時間表
  09:18
  09:39
  網田
  車站
  09:39
  09:41
  網田站前
  網田駅前
  公車站
  10:26
  12:04
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公車站
  4番のりば
  12:04
  12:07
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公車站
  1番のりば
  12:35
  13:00
  立石[鬼池]
  立石[鬼池]
  公車站
  13:00
  13:24
 5. 5
  07:19 - 10:57
  3h 38min JPY 70,400
  cancel cancel
  คาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央
  07:19
  10:57
zoom bar parts