โมริโอกะ → พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองอุเอดะ

出發時間:
07:36 11/30, 2020
cancel
 1. 1
  07:36 - 10:39
  3h 3min JPY 12,650 1 次轉乘
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  車站
  timetable 時間表
  07:36
  09:24
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  09:29
  10:27
  上田
  車站
  溫泉口
  10:27
  10:39
 2. 2
  07:36 - 10:39
  3h 3min JPY 12,650 1 次轉乘
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  車站
  timetable 時間表
  07:36
  09:24
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  09:29
  10:27
  上田
  車站
  溫泉口
  10:27
  10:39
 3. 3
  07:36 - 11:03
  3h 27min JPY 12,850 2 次轉乘
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  車站
  timetable 時間表
  07:36
  09:24
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  09:58
  10:53
  上田
  車站
  お城口
  10:53
  10:57
  上田站前
  上田駅前
  公車站
  4番のりば
  11:00
  11:03
  Ario上田前
  アリオ上田前
  公車站
  11:03
  11:03
 4. 4
  07:36 - 14:45
  7h 9min JPY 196,940
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  07:36
  14:45
zoom bar parts