โมริโอกะ → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

出發時間:
13:44 11/24, 2020
cancel
 1. 1
  14:16 - 20:31
  6h 15min JPY 18,420 2 次轉乘
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  車站
  timetable 時間表
  14:16
  16:32
  東京
  車站
  timetable 時間表
  16:45
  18:28
  甲府
  車站
  南口
  18:28
  18:33
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  18:35
  19:04
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  19:04
  20:31
 2. 2
  14:16 - 20:31
  6h 15min JPY 17,100 5 次轉乘
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  車站
  timetable 時間表
  14:16
  16:06
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  16:20
  16:31
  武藏浦和
  武蔵浦和
  車站
  timetable 時間表
  16:43
  17:08
  西國分寺
  西国分寺
  車站
  timetable 時間表
  17:13
  17:18
  立川
  車站
  timetable 時間表
  17:24
  18:28
  甲府
  車站
  南口
  18:28
  18:33
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  18:35
  19:04
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  19:04
  20:31
 3. 3
  13:50 - 20:31
  6h 41min JPY 18,420 2 次轉乘
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  車站
  timetable 時間表
  13:50
  16:04
  東京
  車站
  timetable 時間表
  16:15
  18:06
  甲府
  車站
  南口
  18:06
  18:11
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  18:35
  19:04
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  19:04
  20:31
 4. 4
  13:50 - 20:31
  6h 41min JPY 17,880 3 次轉乘
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  車站
  timetable 時間表
  13:50
  15:38
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  16:00
  16:41
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  17:00
  18:28
  甲府
  車站
  南口
  18:28
  18:33
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  18:35
  19:04
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  19:04
  20:31
 5. 5
  13:44 - 21:31
  7h 47min JPY 209,960
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  13:44
  21:31
zoom bar parts