โมริโอกะ → ฮาชิโมโตะยะ

出發時間:
21:02 11/27, 2020
cancel
 1. 1
  21:51 - 10:36
  12h 45min JPY 23,240 5 次轉乘
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  車站
  timetable 時間表
  21:51
  23:01
  仙台
  車站
  西口
  23:01
  23:08
  仙台站西口(旧仙台飯店前)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  公車站
  23:45
  05:15
  東京站八重洲通
  東京駅八重洲通り
  公車站
  05:15
  05:35
  東京
  車站
  八重洲中央口
  timetable 時間表
  06:00
  07:34
  名古屋
  車站
  廣小路口
  07:34
  07:48
  近鐵名古屋
  近鉄名古屋
  車站
  北口
  timetable 時間表
  07:50
  08:50
  伊勢中川
  車站
  timetable 時間表
  09:06
  10:06
  室生口大野
  車站
  10:06
  10:09
  室生口大野站
  室生口大野駅
  公車站
  10:20
  10:34
  室生寺
  公車站
  10:34
  10:36
 2. 2
  23:15 - 11:36
  12h 21min JPY 25,830 4 次轉乘
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  車站
  西口
  23:15
  23:20
  盛岡站西口
  盛岡駅西口
  公車站
  28番のりば
  23:20
  06:48
  東京駅鍛冶橋駐車場
  公車站
  06:48
  07:08
  東京
  車站
  八重洲南口
  timetable 時間表
  07:33
  09:14
  名古屋
  車站
  廣小路口
  09:14
  09:28
  近鐵名古屋
  近鉄名古屋
  車站
  北口
  timetable 時間表
  09:30
  10:56
  名張
  車站
  timetable 時間表
  10:59
  11:09
  室生口大野
  車站
  11:09
  11:12
  室生口大野站
  室生口大野駅
  公車站
  11:20
  11:34
  室生寺
  公車站
  11:34
  11:36
 3. 3
  23:06 - 11:36
  12h 30min JPY 23,330 5 次轉乘
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  車站
  東口
  23:06
  23:10
  盛岡站前﹝東口﹞
  盛岡駅前〔東口〕
  公車站
  1番のりば
  23:10
  06:35
  東京站
  東京駅〔日本橋口〕
  公車站
  06:35
  06:48
  東京
  車站
  日本橋口
  timetable 時間表
  06:48
  08:25
  名古屋
  車站
  廣小路口
  08:25
  08:38
  近鐵名古屋
  近鉄名古屋
  車站
  北口
  timetable 時間表
  08:40
  10:01
  伊勢中川
  車站
  timetable 時間表
  10:12
  10:55
  名張
  車站
  timetable 時間表
  10:59
  11:09
  室生口大野
  車站
  11:09
  11:12
  室生口大野站
  室生口大野駅
  公車站
  11:20
  11:34
  室生寺
  公車站
  11:34
  11:36
 4. 4
  07:10 - 13:16
  6h 6min JPY 43,980 6 次轉乘
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  車站
  timetable 時間表
  07:10
  07:50
  仙台
  車站
  timetable 時間表
  08:02
  直達車
  待在同一台車上
  名取
  車站
  08:26
  仙台機場
  仙台空港
  機場
  timetable 時間表
  09:15
  10:40
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  10:45
  10:51
  大阪(伊丹)機場
  大阪〔伊丹〕空港
  公車站
  9番のりば
  11:00
  11:25
  Herbis大阪
  ハービス大阪
  公車站
  11:25
  11:32
  大阪
  車站
  櫻橋口
  timetable 時間表
  11:33
  11:49
  鶴橋
  車站
  timetable 時間表
  11:55
  12:53
  室生口大野
  車站
  12:53
  12:56
  室生口大野站
  室生口大野駅
  公車站
  13:00
  13:14
  室生寺
  公車站
  13:14
  13:16
 5. 5
  21:02 - 08:52
  11h 50min JPY 320,760
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  21:02
  08:52
zoom bar parts