มิโตะ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

出發時間:
16:52 11/29, 2020
cancel
 1. 1
  16:53 - 20:58
  4h 5min JPY 16,300 IC JPY 16,270 2 次轉乘
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  車站
  timetable 時間表
  16:53
  18:06
  上野
  車站
  timetable 時間表
  18:30
  20:34
  富山
  車站
  正面口
  20:34
  20:44
  富山站
  富山駅
  車站
  timetable 時間表
  20:46
  20:51
  丸之內(富山縣)
  丸の内(富山県)
  車站
  20:51
  20:58
 2. 2
  17:00 - 22:24
  5h 24min JPY 13,530 IC JPY 13,500 3 次轉乘
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  車站
  timetable 時間表
  17:00
  直達車
  待在同一台車上
  友部
  車站
  18:22
  小山
  車站
  timetable 時間表
  18:31
  19:18
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  19:30
  21:55
  富山
  車站
  正面口
  21:55
  22:05
  富山站
  富山駅
  車站
  timetable 時間表
  22:12
  22:18
  諏訪川原
  車站
  22:18
  22:24
 3. 3
  16:52 - 22:41
  5h 49min JPY 167,970
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  16:52
  22:41
zoom bar parts