เมอิเท็ตสึนาโกย่า → โอโฮตสึกุทาวเวอร์ชมธารน้ำแข็ง

出發時間:
12:56 07/25, 2021
cancel
 1. 1
  13:01 - 22:45
  9h 44min JPY 56,430 IC JPY 56,430 4 次轉乘
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  車站
  timetable 時間表
  13:01
  13:36
  中部國際機場
  中部国際空港
  機場
  timetable 時間表
  14:10
  16:05
  女滿別機場
  女満別空港
  機場
  16:10
  16:13
  女満別空港(バス)
  公車站
  17:20
  18:02
  北見巴士總站
  北見バスターミナル
  公車站
  18:02
  18:12
  北見
  車站
  timetable 時間表
  19:36
  20:59
  遠輕
  遠軽
  車站
  20:59
  21:05
  遠輕候機樓
  遠軽ターミナル
  公車站
  21:21
  22:32
  Okhotsk塔入口
  オホーツクタワー入口
  公車站
  22:32
  22:45
 2. 2
  13:01 - 22:45
  9h 44min JPY 57,580 IC JPY 57,580 4 次轉乘
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  車站
  timetable 時間表
  13:01
  13:36
  中部國際機場
  中部国際空港
  機場
  timetable 時間表
  14:10
  16:05
  女滿別機場
  女満別空港
  機場
  16:10
  16:13
  女満別空港(バス)
  公車站
  17:20
  18:02
  北見巴士總站
  北見バスターミナル
  公車站
  18:02
  18:13
  北見
  車站
  timetable 時間表
  18:15
  19:16
  遠輕
  遠軽
  車站
  19:16
  19:22
  遠輕候機樓
  遠軽ターミナル
  公車站
  21:21
  22:32
  Okhotsk塔入口
  オホーツクタワー入口
  公車站
  22:32
  22:45
 3. 3
  13:01 - 22:45
  9h 44min JPY 56,620 IC JPY 56,620 5 次轉乘
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  車站
  timetable 時間表
  13:01
  13:36
  中部國際機場
  中部国際空港
  機場
  timetable 時間表
  14:10
  16:05
  女滿別機場
  女満別空港
  機場
  16:10
  16:13
  女満別空港(バス)
  公車站
  17:20
  17:49
  東武
  公車站
  17:49
  17:54
  愛野
  愛し野
  車站
  timetable 時間表
  18:40
  18:50
  北見
  車站
  timetable 時間表
  19:36
  20:59
  遠輕
  遠軽
  車站
  20:59
  21:05
  遠輕候機樓
  遠軽ターミナル
  公車站
  21:21
  22:32
  Okhotsk塔入口
  オホーツクタワー入口
  公車站
  22:32
  22:45
 4. 4
  07:46 - 13:06
  5h 20min JPY 60,860 IC JPY 60,852 3 次轉乘
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  車站
  西檢票口
  07:46
  07:54
  名古屋
  車站
  廣小路口
  timetable 時間表
  07:59
  09:28
  品川
  車站
  timetable 時間表
  09:43
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  10:06
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  10:06
  10:08
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  10:45
  12:30
  鄂霍次克紋別機場
  オホーツク紋別空港
  機場
  12:35
  12:38
  紋別機場
  紋別空港
  公車站
  12:45
  12:53
  Okhotsk塔入口
  オホーツクタワー入口
  公車站
  12:53
  13:06
 5. 5
  12:56 - 13:32
  24h 36min JPY 583,040
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  12:56
  13:32
zoom bar parts