เมอิเท็ตสึนาโกย่า → ศาลเจ้ามูซาชิมิตาเกะ

出發時間:
15:55 09/28, 2021
cancel
 1. 1
  16:23 - 22:02
  5h 39min JPY 11,110 4 次轉乘
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  車站
  西檢票口
  16:23
  16:31
  名古屋
  車站
  廣小路口
  timetable 時間表
  16:36
  17:56
  新橫濱
  新横浜
  車站
  timetable 時間表
  18:04
  18:53
  八王子
  車站
  timetable 時間表
  19:08
  19:21
  拜島
  拝島
  車站
  timetable 時間表
  19:26
  19:45
  青梅
  車站
  timetable 時間表
  19:46
  20:06
  御岳
  御嶽
  車站
  20:06
  22:02
 2. 2
  16:18 - 22:02
  5h 44min JPY 11,330 4 次轉乘
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  車站
  西檢票口
  16:18
  16:26
  名古屋
  車站
  廣小路口
  timetable 時間表
  16:31
  18:05
  品川
  車站
  timetable 時間表
  18:14
  18:34
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  18:38
  19:08
  立川
  車站
  timetable 時間表
  19:10
  19:45
  青梅
  車站
  timetable 時間表
  19:46
  20:06
  御岳
  御嶽
  車站
  20:06
  22:02
 3. 3
  16:15 - 22:02
  5h 47min JPY 11,300 6 次轉乘
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  車站
  timetable 時間表
  16:15
  16:19
  金山(愛知縣)
  金山(愛知県)
  車站
  timetable 時間表
  16:23
  16:28
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  16:36
  17:56
  新橫濱
  新横浜
  車站
  timetable 時間表
  18:04
  18:53
  八王子
  車站
  timetable 時間表
  19:08
  19:21
  拜島
  拝島
  車站
  timetable 時間表
  19:26
  19:45
  青梅
  車站
  timetable 時間表
  19:46
  20:06
  御岳
  御嶽
  車站
  20:06
  22:02
 4. 4
  16:07 - 22:02
  5h 55min JPY 11,520 5 次轉乘
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  車站
  timetable 時間表
  16:07
  16:10
  金山(愛知縣)
  金山(愛知県)
  車站
  timetable 時間表
  16:16
  16:21
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  16:31
  18:12
  東京
  車站
  timetable 時間表
  18:23
  19:08
  立川
  車站
  timetable 時間表
  19:10
  19:45
  青梅
  車站
  timetable 時間表
  19:46
  20:06
  御岳
  御嶽
  車站
  20:06
  22:02
 5. 5
  15:55 - 20:27
  4h 32min JPY 134,600
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  15:55
  20:27
zoom bar parts