เมอิเท็ตสึนาโกย่า → ร้านซูชิสายพาน โทริตอนโตเกียวโซลามาจิ

出發時間:
11:54 06/16, 2021
cancel
 1. 1
  12:01 - 14:25
  2h 24min JPY 10,980 IC JPY 10,968 1 次轉乘
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  車站
  西檢票口
  12:01
  12:09
  名古屋
  車站
  廣小路口
  timetable 時間表
  12:14
  13:46
  品川
  車站
  timetable 時間表
  13:57
  直達車
  待在同一台車上
  泉岳寺
  車站
  14:20
  押上[東京晴空塔前]
  押上[スカイツリー前]
  車站
  A2口
  14:20
  14:25
 2. 2
  12:15 - 14:45
  2h 30min JPY 11,170 IC JPY 11,158 3 次轉乘
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  車站
  timetable 時間表
  12:15
  12:19
  金山(愛知縣)
  金山(愛知県)
  車站
  timetable 時間表
  12:23
  12:28
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  12:36
  14:08
  品川
  車站
  timetable 時間表
  14:17
  直達車
  待在同一台車上
  泉岳寺
  車站
  14:40
  押上[東京晴空塔前]
  押上[スカイツリー前]
  車站
  A2口
  14:40
  14:45
 3. 3
  12:05 - 14:45
  2h 40min JPY 10,970 IC JPY 10,970 4 次轉乘
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  車站
  timetable 時間表
  12:05
  12:10
  金山(愛知縣)
  金山(愛知県)
  車站
  timetable 時間表
  12:16
  12:21
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  12:31
  14:05
  品川
  車站
  timetable 時間表
  14:17
  14:21
  新橋
  車站
  timetable 時間表
  14:27
  14:40
  押上[東京晴空塔前]
  押上[スカイツリー前]
  車站
  A2口
  14:40
  14:45
 4. 4
  12:01 - 14:45
  2h 44min JPY 11,170 IC JPY 11,158 3 次轉乘
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  車站
  timetable 時間表
  12:01
  12:04
  金山(愛知縣)
  金山(愛知県)
  車站
  timetable 時間表
  12:08
  12:13
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  12:31
  14:05
  品川
  車站
  timetable 時間表
  14:17
  直達車
  待在同一台車上
  泉岳寺
  車站
  14:40
  押上[東京晴空塔前]
  押上[スカイツリー前]
  車站
  A2口
  14:40
  14:45
 5. 5
  11:54 - 16:23
  4h 29min JPY 134,810
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  11:54
  16:23
zoom bar parts