เมอิเท็ตสึนาโกย่า → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

出發時間:
03:38 11/25, 2020
cancel
 1. 1
  05:56 - 10:12
  4h 16min JPY 30,840 3 次轉乘
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  車站
  中央檢票口
  05:56
  06:00
  名古屋站前(Midland)
  名古屋駅前〔ミッドランド〕
  公車站
  06:00
  06:18
  縣營名古屋機場
  県営名古屋空港
  公車站
  4番のりば
  06:18
  06:21
  名古屋機場
  名古屋空港[小牧]
  機場
  timetable 時間表
  07:05
  08:40
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  08:45
  08:51
  福岡機場第一‧第二
  福岡空港国内線ターミナル南
  公車站
  09:10
  09:40
  篠栗北
  公車站
  09:45
  10:08
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  10:08
  10:12
 2. 2
  05:56 - 10:12
  4h 16min JPY 30,900 3 次轉乘
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  車站
  中央檢票口
  05:56
  06:00
  名古屋站前(Midland)
  名古屋駅前〔ミッドランド〕
  公車站
  06:00
  06:18
  縣營名古屋機場
  県営名古屋空港
  公車站
  4番のりば
  06:18
  06:21
  名古屋機場
  名古屋空港[小牧]
  機場
  timetable 時間表
  07:05
  08:40
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  09:00
  09:08
  中洲川端
  車站
  3號口
  09:08
  09:15
  中洲
  中洲(福岡県)
  公車站
  09:22
  10:08
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  10:08
  10:12
 3. 3
  05:56 - 10:12
  4h 16min JPY 30,840 3 次轉乘
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  車站
  中央檢票口
  05:56
  06:00
  名古屋站前(Midland)
  名古屋駅前〔ミッドランド〕
  公車站
  06:00
  06:18
  縣營名古屋機場
  県営名古屋空港
  公車站
  4番のりば
  06:18
  06:21
  名古屋機場
  名古屋空港[小牧]
  機場
  timetable 時間表
  07:05
  08:40
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  08:45
  09:00
  福岡機場第三
  福岡空港国内線ターミナル北
  公車站
  09:12
  09:40
  篠栗北
  公車站
  09:45
  10:08
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  10:08
  10:12
 4. 4
  06:13 - 10:27
  4h 14min JPY 35,000 3 次轉乘
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  車站
  timetable 時間表
  06:13
  06:51
  中部國際機場
  中部国際空港
  機場
  timetable 時間表
  07:25
  09:00
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  09:21
  09:29
  中洲川端
  車站
  3號口
  09:29
  09:36
  中洲
  中洲(福岡県)
  公車站
  09:37
  10:23
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  10:23
  10:27
 5. 5
  03:38 - 12:23
  8h 45min JPY 322,350
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  03:38
  12:23
zoom bar parts