สนามบินนาริตะ → พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืดยามางาตะ

出發時間:
10:54 09/29, 2021
cancel
 1. 1
  12:34 - 16:04
  3h 30min JPY 6,740 IC JPY 6,727 2 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  機場
  12:34
  12:58
  機場第2候機樓(成田第2‧第3候機樓)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  車站
  第2候機樓口
  timetable 時間表
  13:02
  13:43
  京成上野
  車站
  池之端口
  13:43
  13:54
  上野
  車站
  不忍口
  timetable 時間表
  14:00
  15:06
  水戶
  水戸
  車站
  timetable 時間表
  15:15
  16:00
  山方宿
  車站
  16:00
  16:04
 2. 2
  11:34 - 16:04
  4h 30min JPY 3,080 3 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  機場
  11:34
  11:58
  機場第2候機樓(成田第2‧第3候機樓)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  車站
  第2候機樓口
  timetable 時間表
  12:01
  12:09
  成田
  車站
  timetable 時間表
  12:15
  12:56
  我孫子(千葉縣)
  我孫子(千葉県)
  車站
  timetable 時間表
  13:27
  14:57
  水戶
  水戸
  車站
  timetable 時間表
  15:15
  16:00
  山方宿
  車站
  16:00
  16:04
 3. 3
  11:04 - 16:04
  5h 0min JPY 3,690 IC JPY 3,682 2 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  機場
  11:04
  11:28
  機場第2候機樓(成田第2‧第3候機樓)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  車站
  第2候機樓口
  timetable 時間表
  11:31
  12:44
  日暮里
  車站
  timetable 時間表
  12:55
  14:57
  水戶
  水戸
  車站
  timetable 時間表
  15:15
  16:00
  山方宿
  車站
  16:00
  16:04
 4. 4
  12:34 - 17:10
  4h 36min JPY 3,070 4 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  機場
  12:34
  12:58
  機場第2候機樓(成田第2‧第3候機樓)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  車站
  第2候機樓口
  timetable 時間表
  13:01
  13:10
  成田
  車站
  timetable 時間表
  13:41
  14:15
  香取
  車站
  timetable 時間表
  14:22
  14:38
  鹿島神宮
  車站
  timetable 時間表
  14:44
  直達車
  待在同一台車上
  荒野台
  車站
  16:10
  水戶
  水戸
  車站
  timetable 時間表
  16:15
  17:06
  山方宿
  車站
  17:06
  17:10
 5. 5
  10:54 - 12:46
  1h 52min JPY 53,840
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  10:54
  12:46
zoom bar parts