สนามบินนาริตะ → ร้านค้าในสถานีอินุโบ

出發時間:
01:35 01/28, 2022
cancel
 1. 1
  05:39 - 08:31
  2h 52min JPY 1,790 IC JPY 1,778 2 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  機場
  05:39
  06:03
  機場第2候機樓(成田第2‧第3候機樓)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  車站
  第2候機樓口
  timetable 時間表
  06:06
  06:12
  京成成田
  車站
  西口
  06:12
  06:20
  成田
  車站
  東口
  timetable 時間表
  06:40
  08:07
  銚子
  車站
  timetable 時間表
  08:10
  08:30
  犬吠
  車站
  08:30
  08:31
 2. 2
  05:23 - 08:31
  3h 8min JPY 1,790 IC JPY 1,778 2 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  機場
  05:23
  05:47
  機場第2候機樓(成田第2‧第3候機樓)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  車站
  第2候機樓口
  timetable 時間表
  05:50
  05:56
  京成成田
  車站
  西口
  05:56
  06:04
  成田
  車站
  東口
  timetable 時間表
  06:40
  08:07
  銚子
  車站
  timetable 時間表
  08:10
  08:30
  犬吠
  車站
  08:30
  08:31
 3. 3
  05:23 - 08:31
  3h 8min JPY 1,790 IC JPY 1,778 3 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  機場
  05:23
  05:47
  機場第2候機樓(成田第2‧第3候機樓)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  車站
  第2候機樓口
  timetable 時間表
  05:50
  05:56
  京成成田
  車站
  西口
  05:56
  06:04
  成田
  車站
  東口
  timetable 時間表
  06:07
  06:20
  佐倉
  車站
  timetable 時間表
  06:34
  08:01
  銚子
  車站
  timetable 時間表
  08:10
  08:30
  犬吠
  車站
  08:30
  08:31
 4. 4
  06:29 - 09:33
  3h 4min JPY 1,770 IC JPY 1,758 2 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  機場
  06:29
  06:53
  機場第2候機樓(成田第2‧第3候機樓)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  車站
  第2候機樓口
  timetable 時間表
  06:56
  07:03
  京成成田
  車站
  西口
  07:03
  07:11
  成田
  車站
  東口
  timetable 時間表
  07:26
  08:53
  銚子
  車站
  08:53
  08:57
  銚子站
  銚子駅
  公車站
  6番のりば
  09:15
  09:29
  犬吠(千葉縣)
  犬吠(千葉県)
  公車站
  09:29
  09:33
 5. 5
  01:35 - 02:48
  1h 13min JPY 23,800
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  01:35
  02:48
zoom bar parts