สนามบินนาริตะ → คาวาทานะกรานด์โฮเต็ล

出發時間:
05:14 07/26, 2021
cancel
 1. 1
  07:50 - 13:07
  5h 17min JPY 33,650 4 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  07:50
  09:55
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  10:17
  10:23
  博多
  車站
  timetable 時間表
  11:10
  11:35
  新下關
  新下関
  車站
  timetable 時間表
  12:02
  12:06
  幡生
  車站
  timetable 時間表
  12:09
  12:42
  川棚溫泉
  川棚温泉
  車站
  12:42
  13:07
 2. 2
  08:45 - 13:41
  4h 56min JPY 39,760 4 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  08:45
  10:50
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  11:15
  11:20
  博多
  車站
  timetable 時間表
  12:02
  12:30
  新下關
  新下関
  車站
  東口
  12:30
  12:35
  新下關站
  新下関駅
  公車站
  1番のりば
  12:37
  12:59
  安岡(山口縣)
  安岡(山口県)
  公車站
  12:59
  13:00
  安岡(山口縣)
  安岡(山口県)
  公車站
  13:03
  13:36
  川棚温泉(バス)
  公車站
  13:36
  13:41
 3. 3
  07:50 - 14:15
  6h 25min JPY 32,260 5 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  07:50
  09:55
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  10:17
  10:23
  博多
  車站
  timetable 時間表
  11:05
  12:24
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  12:40
  直達車
  待在同一台車上
  門司
  車站
  12:57
  下關
  下関
  車站
  timetable 時間表
  13:22
  13:59
  川棚溫泉
  川棚温泉
  車站
  13:59
  14:02
  川棚站
  川棚駅
  公車站
  14:07
  14:10
  川棚温泉(バス)
  公車站
  14:10
  14:15
 4. 4
  07:50 - 14:15
  6h 25min JPY 32,260 6 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  07:50
  09:55
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  10:17
  10:23
  博多
  車站
  timetable 時間表
  10:45
  11:34
  折尾
  車站
  timetable 時間表
  11:42
  12:14
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  12:40
  直達車
  待在同一台車上
  門司
  車站
  12:57
  下關
  下関
  車站
  timetable 時間表
  13:22
  13:59
  川棚溫泉
  川棚温泉
  車站
  13:59
  14:02
  川棚站
  川棚駅
  公車站
  14:07
  14:10
  川棚温泉(バス)
  公車站
  14:10
  14:15
 5. 5
  05:14 - 17:42
  12h 28min JPY 431,860
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  05:14
  17:42
zoom bar parts