ชินโอซากะ → ร้านค้าในสถานีอินุโบ

出發時間:
05:56 01/24, 2022
cancel
 1. 1
  06:00 - 11:33
  5h 33min JPY 15,300 3 次轉乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  08:16
  品川
  車站
  timetable 時間表
  08:23
  直達車
  待在同一台車上
  東京
  車站
  09:11
  千葉
  車站
  timetable 時間表
  09:16
  11:07
  銚子
  車站
  11:07
  11:11
  銚子站
  銚子駅
  公車站
  6番のりば
  11:15
  11:29
  犬吠(千葉縣)
  犬吠(千葉県)
  公車站
  11:29
  11:33
 2. 2
  06:00 - 11:36
  5h 36min JPY 15,320 3 次轉乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  08:16
  品川
  車站
  timetable 時間表
  08:23
  直達車
  待在同一台車上
  東京
  車站
  09:11
  千葉
  車站
  timetable 時間表
  09:16
  11:07
  銚子
  車站
  timetable 時間表
  11:15
  11:35
  犬吠
  車站
  11:35
  11:36
 3. 3
  06:33 - 12:09
  5h 36min JPY 16,470 1 次轉乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  06:33
  09:00
  東京
  車站
  八重洲中央口
  09:00
  09:15
  東京站八重洲口前
  東京駅八重洲口前
  公車站
  1番のりば
  09:20
  12:03
  犬吠埼
  公車站
  12:03
  12:09
 4. 4
  07:30 - 12:41
  5h 11min JPY 16,680 2 次轉乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  07:30
  09:57
  東京
  車站
  timetable 時間表
  10:11
  11:57
  銚子
  車站
  timetable 時間表
  12:20
  12:40
  犬吠
  車站
  12:40
  12:41
 5. 5
  05:56 - 14:09
  8h 13min JPY 220,610
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  05:56
  14:09
zoom bar parts