ชินโอซากะ → พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

出發時間:
13:22 09/26, 2021
cancel
 1. 1
  13:24 - 16:19
  2h 55min JPY 14,040 IC JPY 14,038 1 次轉乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  13:24
  15:54
  東京
  車站
  15:54
  16:07
  大手町
  大手町(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  16:08
  16:10
  竹橋
  車站
  1b口
  16:10
  16:19
 2. 2
  13:57 - 16:49
  2h 52min JPY 14,040 IC JPY 14,038 1 次轉乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  13:57
  16:24
  東京
  車站
  16:24
  16:37
  大手町
  大手町(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  16:38
  16:40
  竹橋
  車站
  1b口
  16:40
  16:49
 3. 3
  13:48 - 17:19
  3h 31min JPY 14,290 IC JPY 14,282 2 次轉乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  13:48
  16:35
  品川
  車站
  timetable 時間表
  16:47
  直達車
  待在同一台車上
  泉岳寺
  車站
  17:01
  日本橋(東京都)
  日本橋(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  17:06
  17:10
  竹橋
  車站
  1b口
  17:10
  17:19
 4. 4
  13:48 - 17:19
  3h 31min JPY 14,040 IC JPY 14,038 2 次轉乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  13:48
  16:35
  品川
  車站
  timetable 時間表
  16:44
  16:57
  東京
  車站
  16:57
  17:08
  大手町
  大手町(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  17:08
  17:10
  竹橋
  車站
  1b口
  17:10
  17:19
 5. 5
  13:22 - 19:23
  6h 1min JPY 179,060
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  13:22
  19:23
zoom bar parts