ชินโอซากะ → Saratoku Ryokan

出發時間:
07:35 12/04, 2020
cancel
 1. 1
  07:38 - 10:41
  3h 3min JPY 3,030 2 次轉乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  07:38
  08:02
  天王寺
  車站
  08:02
  08:08
  大阪阿部野橋
  車站
  timetable 時間表
  08:10
  09:11
  下市口
  車站
  09:11
  09:16
  下市口站
  下市口駅
  公車站
  09:20
  10:38
  洞川溫泉
  洞川温泉
  公車站
  10:38
  10:41
 2. 2
  07:36 - 10:41
  3h 5min JPY 3,030 2 次轉乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  07:36
  07:59
  天王寺
  車站
  07:59
  08:05
  大阪阿部野橋
  車站
  timetable 時間表
  08:10
  09:11
  下市口
  車站
  09:11
  09:16
  下市口站
  下市口駅
  公車站
  09:20
  10:38
  洞川溫泉
  洞川温泉
  公車站
  10:38
  10:41
 3. 3
  07:35 - 09:33
  1h 58min JPY 33,180
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  07:35
  09:33
zoom bar parts