ชินโอซากะ → สวนสาธารณะ สึคิมิงาโอกะไคฮิน

出發時間:
15:38 06/13, 2021
cancel
 1. 1
  16:01 - 19:01
  3h 0min JPY 3,790 2 次轉乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  16:01
  16:35
  三之宮(JR)
  三ノ宮(JR)
  車站
  東口
  16:35
  16:39
  三宮巴士總站
  三宮バスターミナル
  公車站
  6番のりば
  16:40
  18:02
  高速鳴門
  公車站
  18:02
  18:08
  小鳴門橋
  公車站
  18:15
  18:39
  德島阿波舞機場
  徳島阿波おどり空港〔バス〕
  公車站
  18:39
  19:01
 2. 2
  16:01 - 19:01
  3h 0min JPY 3,820 2 次轉乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  16:01
  16:56
  舞子
  車站
  北口
  16:56
  17:04
  高速舞子
  公車站
  1番のりば
  17:10
  18:02
  高速鳴門
  公車站
  18:02
  18:08
  小鳴門橋
  公車站
  18:15
  18:39
  德島阿波舞機場
  徳島阿波おどり空港〔バス〕
  公車站
  18:39
  19:01
 3. 3
  15:38 - 19:01
  3h 23min JPY 3,790 2 次轉乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  15:38
  15:42
  大阪
  車站
  櫻橋口
  15:42
  15:50
  大阪站前(HerbisOSAKA)
  大阪駅前〔ハービスOSAKA〕
  公車站
  16:00
  17:55
  高速鳴門
  公車站
  17:55
  18:01
  小鳴門橋
  公車站
  18:15
  18:39
  德島阿波舞機場
  徳島阿波おどり空港〔バス〕
  公車站
  18:39
  19:01
 4. 4
  15:44 - 19:17
  3h 33min JPY 3,950 2 次轉乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  15:44
  15:50
  梅田(大阪Metro地鐵)
  梅田(Osaka Metro)
  車站
  17番口
  15:50
  15:58
  大阪站前(HerbisOSAKA)
  大阪駅前〔ハービスOSAKA〕
  公車站
  16:00
  18:05
  松茂
  公車站
  18:05
  18:09
  松茂
  公車站
  18:40
  18:55
  德島阿波舞機場
  徳島阿波おどり空港〔バス〕
  公車站
  18:55
  19:17
 5. 5
  15:38 - 17:54
  2h 16min JPY 55,300
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  15:38
  17:54
zoom bar parts