ชินโอซากะ → AKIZU NO GARTEN

出發時間:
02:33 11/24, 2020
cancel
 1. 1
  05:08 - 10:42
  5h 34min JPY 2,920 2 次轉乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  05:08
  05:29
  天王寺
  車站
  timetable 時間表
  06:06
  07:55
  和歌山
  車站
  timetable 時間表
  08:06
  09:51
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  09:51
  10:42
 2. 2
  07:33 - 10:48
  3h 15min JPY 4,840 無轉乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  07:33
  09:57
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  09:57
  10:48
 3. 3
  09:32 - 12:09
  2h 37min JPY 5,130 1 次轉乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  09:32
  11:45
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  11:45
  11:48
  紀伊田邊站
  紀伊田辺駅
  公車站
  11:55
  12:06
  上秋津
  公車站
  12:06
  12:09
 4. 4
  07:54 - 12:09
  4h 15min JPY 3,370 4 次轉乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  07:54
  07:58
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  08:04
  09:43
  和歌山
  車站
  timetable 時間表
  09:51
  10:58
  御坊
  車站
  timetable 時間表
  11:03
  11:51
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  11:51
  11:54
  紀伊田邊站
  紀伊田辺駅
  公車站
  11:55
  12:06
  上秋津
  公車站
  12:06
  12:09
 5. 5
  02:33 - 04:38
  2h 5min JPY 67,600
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  02:33
  04:38
zoom bar parts