ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ → นาโอะเอ็ตสึ

出發時間:
22:11 12/02, 2020
cancel
 1. 1
  08:00 - 12:55
  4h 55min JPY 39,350 IC JPY 39,342 4 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  08:00
  09:35
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  09:40
  09:50
  羽田機場第2候機樓(單軌電車)
  羽田空港第2ターミナル(モノレール)
  車站
  timetable 時間表
  09:50
  10:09
  濱松町
  浜松町
  車站
  timetable 時間表
  10:16
  10:22
  東京
  車站
  timetable 時間表
  10:32
  12:31
  上越妙高
  車站
  timetable 時間表
  12:39
  12:55
  直江津
  車站
  12:55
  12:55
 2. 2
  07:30 - 12:58
  5h 28min JPY 48,410 IC JPY 48,402 4 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  07:30
  09:10
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  09:15
  09:25
  羽田機場第2候機樓(單軌電車)
  羽田空港第2ターミナル(モノレール)
  車站
  timetable 時間表
  09:33
  09:54
  濱松町
  浜松町
  車站
  timetable 時間表
  09:58
  10:05
  東京
  車站
  timetable 時間表
  10:16
  11:35
  越後湯澤
  越後湯沢
  車站
  timetable 時間表
  11:48
  直達車
  待在同一台車上
  六日町
  車站
  直達車
  待在同一台車上
  犀瀉
  犀潟
  車站
  12:58
  直江津
  車站
  12:58
  12:58
 3. 3
  07:30 - 12:58
  5h 28min JPY 48,210 IC JPY 48,202 5 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  07:30
  09:10
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  09:15
  09:25
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  09:28
  09:40
  京急蒲田
  車站
  timetable 時間表
  09:44
  09:53
  品川
  車站
  timetable 時間表
  10:00
  10:08
  東京
  車站
  timetable 時間表
  10:16
  11:35
  越後湯澤
  越後湯沢
  車站
  timetable 時間表
  11:48
  直達車
  待在同一台車上
  六日町
  車站
  直達車
  待在同一台車上
  犀瀉
  犀潟
  車站
  12:58
  直江津
  車站
  12:58
  12:58
 4. 4
  12:40 - 17:07
  4h 27min JPY 40,200 3 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  12:40
  14:05
  新潟機場
  新潟空港
  機場
  timetable 時間表
  14:20
  14:45
  新潟
  車站
  timetable 時間表
  15:09
  15:31
  長岡
  車站
  timetable 時間表
  15:40
  17:07
  直江津
  車站
  17:07
  17:07
 5. 5
  22:11 - 14:56
  16h 45min JPY 398,150
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  22:11
  14:56
zoom bar parts