ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

出發時間:
10:17 01/24, 2022
cancel
 1. 1
  10:55 - 16:08
  5h 13min JPY 72,740 3 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  10:55
  12:40
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  13:25
  14:55
  廣島機場
  広島空港
  機場
  15:00
  15:03
  広島空港(バス)
  公車站
  15:10
  15:24
  白市站
  白市駅
  公車站
  15:24
  15:31
  白市
  車站
  timetable 時間表
  15:40
  15:54
  寺家
  車站
  15:54
  16:08
 2. 2
  10:30 - 16:08
  5h 38min JPY 72,740 3 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  10:30
  12:10
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  13:05
  14:35
  廣島機場
  広島空港
  機場
  14:40
  14:43
  広島空港(バス)
  公車站
  15:10
  15:24
  白市站
  白市駅
  公車站
  15:24
  15:31
  白市
  車站
  timetable 時間表
  15:40
  15:54
  寺家
  車站
  15:54
  16:08
 3. 3
  10:30 - 16:15
  5h 45min JPY 72,920 4 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  10:30
  12:10
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  13:05
  14:35
  廣島機場
  広島空港
  機場
  14:40
  14:43
  広島空港(バス)
  公車站
  15:10
  15:24
  白市站
  白市駅
  公車站
  15:24
  15:31
  白市
  車站
  timetable 時間表
  15:40
  15:50
  西條(廣島縣)
  西条(広島県)
  車站
  15:50
  15:53
  西條站
  西条駅(広島県)
  公車站
  16:05
  16:13
  友待橋
  公車站
  16:13
  16:15
 4. 4
  15:05 - 18:50
  3h 45min JPY 52,020 3 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  15:05
  17:25
  廣島機場
  広島空港
  機場
  17:30
  17:33
  広島空港(バス)
  公車站
  17:50
  18:04
  白市站
  白市駅
  公車站
  18:04
  18:11
  白市
  車站
  timetable 時間表
  18:27
  18:36
  西條(廣島縣)
  西条(広島県)
  車站
  18:36
  18:39
  西條站
  西条駅(広島県)
  公車站
  18:43
  18:49
  友待橋
  公車站
  18:49
  18:50
 5. 5
  10:17 - 11:14
  24h 57min JPY 589,720
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  10:17
  11:14
zoom bar parts