ชินโคเบะ → คาวาทานะกรานด์โฮเต็ล

出發時間:
08:55 07/26, 2021
cancel
 1. 1
  09:36 - 13:07
  3h 31min JPY 13,200 3 次轉乘
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  車站
  timetable 時間表
  09:36
  10:48
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  10:55
  11:37
  新下關
  新下関
  車站
  timetable 時間表
  12:02
  12:06
  幡生
  車站
  timetable 時間表
  12:09
  12:42
  川棚溫泉
  川棚温泉
  車站
  12:42
  13:07
 2. 2
  09:31 - 13:07
  3h 36min JPY 13,200 2 次轉乘
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  車站
  timetable 時間表
  09:31
  11:37
  新下關
  新下関
  車站
  timetable 時間表
  12:02
  12:06
  幡生
  車站
  timetable 時間表
  12:09
  12:42
  川棚溫泉
  川棚温泉
  車站
  12:42
  13:07
 3. 3
  09:15 - 13:07
  3h 52min JPY 14,260 2 次轉乘
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  車站
  timetable 時間表
  09:15
  11:14
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  11:31
  直達車
  待在同一台車上
  門司
  車站
  11:46
  下關
  下関
  車站
  timetable 時間表
  12:00
  12:42
  川棚溫泉
  川棚温泉
  車站
  12:42
  13:07
 4. 4
  09:31 - 13:41
  4h 10min JPY 14,220 2 次轉乘
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  車站
  timetable 時間表
  09:31
  11:37
  新下關
  新下関
  車站
  南口
  11:37
  11:40
  新站南口
  新駅南口
  公車站
  11:58
  12:12
  後田(山口縣)
  後田(山口県)
  公車站
  12:12
  12:13
  後田(山口縣)
  後田(山口県)
  公車站
  12:46
  13:36
  川棚温泉(バス)
  公車站
  13:36
  13:41
 5. 5
  08:55 - 15:01
  6h 6min JPY 184,810
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  08:55
  15:01
zoom bar parts