ชินโคเบะ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

出發時間:
08:49 12/04, 2020
cancel
 1. 1
  08:54 - 12:25
  3h 31min JPY 14,710 4 次轉乘
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  車站
  timetable 時間表
  08:54
  10:52
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  11:05
  11:18
  折尾
  車站
  timetable 時間表
  11:22
  11:41
  直方
  車站
  timetable 時間表
  11:45
  12:00
  新飯塚
  車站
  西口
  12:00
  12:04
  新飯塚站
  新飯塚駅
  公車站
  12:10
  12:21
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  12:21
  12:25
 2. 2
  09:15 - 12:42
  3h 27min JPY 15,570 2 次轉乘
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  車站
  timetable 時間表
  09:15
  11:30
  博多
  車站
  timetable 時間表
  11:42
  11:45
  中洲川端
  車站
  3號口
  11:45
  11:52
  中洲
  中洲(福岡県)
  公車站
  11:52
  12:38
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  12:38
  12:42
 3. 3
  09:08 - 12:42
  3h 34min JPY 15,570 2 次轉乘
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  車站
  timetable 時間表
  09:08
  11:23
  博多
  車站
  timetable 時間表
  11:36
  11:39
  中洲川端
  車站
  3號口
  11:39
  11:46
  中洲
  中洲(福岡県)
  公車站
  11:52
  12:38
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  12:38
  12:42
 4. 4
  08:54 - 12:42
  3h 48min JPY 15,460 2 次轉乘
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  車站
  timetable 時間表
  08:54
  11:09
  博多
  車站
  博多口
  11:09
  11:17
  博多巴士總站(博多站)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  公車站
  1F3番のりば
  11:20
  11:30
  藏本(昭和通)
  蔵本〔昭和通〕
  公車站
  11:30
  11:33
  藏本(昭和通)
  蔵本〔昭和通〕
  公車站
  11:54
  12:38
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  12:38
  12:42
 5. 5
  08:49 - 15:45
  6h 56min JPY 207,770
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  08:49
  15:45
zoom bar parts