ชินจูกุ → วาคายามะ

出發時間:
14:57 04/17, 2021
cancel
 1. 1
  15:09 - 19:11
  4h 2min JPY 24,600 IC JPY 24,590 4 次轉乘
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  車站
  timetable 時間表
  15:09
  15:28
  品川
  車站
  timetable 時間表
  15:33
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  15:48
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  15:48
  15:50
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  16:25
  17:50
  關西機場
  関西空港
  機場
  timetable 時間表
  18:19
  18:29
  日根野
  車站
  timetable 時間表
  18:46
  19:11
 2. 2
  15:48 - 19:52
  4h 4min JPY 15,240 2 次轉乘
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  車站
  timetable 時間表
  15:48
  16:07
  品川
  車站
  timetable 時間表
  16:17
  18:36
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  18:45
  19:52
 3. 3
  15:09 - 19:52
  4h 43min JPY 15,240 2 次轉乘
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  車站
  timetable 時間表
  15:09
  15:28
  品川
  車站
  timetable 時間表
  15:40
  18:27
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  18:45
  19:52
 4. 4
  15:16 - 20:03
  4h 47min JPY 14,750 3 次轉乘
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  車站
  timetable 時間表
  15:16
  15:29
  東京
  車站
  timetable 時間表
  15:39
  18:06
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  18:14
  18:18
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  18:25
  20:03
 5. 5
  14:57 - 21:41
  6h 44min JPY 208,680
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  14:57
  21:41
zoom bar parts