ชินจูกุ → ทาคาซากิ

出發時間:
08:41 04/12, 2021
cancel
 1. 1
  08:46 - 09:51
  1h 5min JPY 3,850 1 次轉乘
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  車站
  timetable 時間表
  08:46
  09:17
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  09:28
  09:51
 2. 2
  08:43 - 10:47
  2h 4min JPY 1,980 IC JPY 1,980 無轉乘
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  車站
  timetable 時間表
  08:43
  直達車
  待在同一台車上
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  10:47
 3. 3
  08:41 - 10:47
  2h 6min JPY 1,980 IC JPY 1,980 1 次轉乘
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  車站
  timetable 時間表
  08:41
  08:55
  赤羽
  車站
  timetable 時間表
  08:59
  直達車
  待在同一台車上
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  10:47
 4. 4
  09:18 - 11:05
  1h 47min JPY 1,980 IC JPY 1,980 1 次轉乘
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  車站
  timetable 時間表
  09:18
  09:32
  赤羽
  車站
  timetable 時間表
  09:38
  11:05
 5. 5
  08:41 - 10:35
  1h 54min JPY 47,750
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  08:41
  10:35
zoom bar parts