ชินจูกุ → ฟุกุอิโคจูรถแท็กซี่ที่ใช้ร่วมกัน

出發時間:
03:01 01/21, 2022
cancel
 1. 1
  05:29 - 09:30
  4h 1min JPY 14,490 IC JPY 14,489 4 次轉乘
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  車站
  timetable 時間表
  05:29
  05:47
  東京
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  07:34
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  07:37
  08:02
  米原
  車站
  timetable 時間表
  08:10
  09:15
  福井(福井縣)
  福井(福井県)
  車站
  timetable 時間表
  09:25
  09:29
  福井口
  車站
  09:29
  09:30
 2. 2
  06:16 - 10:00
  3h 44min JPY 27,410 3 次轉乘
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  車站
  甲州街道改札口
  06:16
  06:20
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公車站
  06:20
  06:50
  羽田機場第1候機樓(機場巴士)
  羽田空港第1ターミナル(空港連絡バス)
  公車站
  06:50
  06:55
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  07:25
  08:30
  小松機場
  小松空港
  機場
  08:35
  08:39
  小松空港(バス)
  公車站
  4番のりば
  08:50
  09:45
  福井站東口
  福井駅東口
  公車站
  09:45
  09:53
  福井(福井縣)
  福井(福井県)
  車站
  timetable 時間表
  09:55
  09:59
  福井口
  車站
  09:59
  10:00
 3. 3
  05:55 - 10:00
  4h 5min JPY 9,340 4 次轉乘
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  車站
  timetable 時間表
  05:55
  06:08
  赤羽
  車站
  timetable 時間表
  06:18
  06:33
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  06:41
  08:45
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  09:02
  09:43
  福井(福井縣)
  福井(福井県)
  車站
  timetable 時間表
  09:55
  09:59
  福井口
  車站
  09:59
  10:00
 4. 4
  05:41 - 10:00
  4h 19min JPY 9,340 3 次轉乘
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  車站
  timetable 時間表
  05:41
  06:06
  上野
  車站
  timetable 時間表
  06:22
  08:45
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  09:02
  09:43
  福井(福井縣)
  福井(福井県)
  車站
  timetable 時間表
  09:55
  09:59
  福井口
  車站
  09:59
  10:00
 5. 5
  03:01 - 09:05
  6h 4min JPY 223,340
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  03:01
  09:05
zoom bar parts