นิอิกาตะ → สวนออกกำลังกายอเนกประสงค์จังหวัดยามากาตะ

出發時間:
14:25 07/24, 2021
cancel
 1. 1
  14:57 - 19:13
  4h 16min JPY 6,270 2 次轉乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  車站
  timetable 時間表
  14:57
  17:01
  餘目
  余目
  車站
  timetable 時間表
  17:06
  17:52
  新庄
  車站
  timetable 時間表
  18:00
  18:58
  天童南
  車站
  18:58
  19:13
 2. 2
  14:40 - 19:13
  4h 33min JPY 5,870 3 次轉乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  車站
  timetable 時間表
  14:40
  15:01
  豐榮
  豊栄
  車站
  timetable 時間表
  15:11
  17:01
  餘目
  余目
  車站
  timetable 時間表
  17:06
  17:52
  新庄
  車站
  timetable 時間表
  18:00
  18:58
  天童南
  車站
  18:58
  19:13
 3. 3
  15:56 - 20:34
  4h 38min JPY 4,220 1 次轉乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  車站
  萬代口
  15:56
  16:05
  新潟站前
  新潟駅前
  公車站
  16番のりば
  16:05
  19:41
  山形站
  山形駅前
  公車站
  19:41
  19:50
  山形
  車站
  東口
  timetable 時間表
  19:55
  20:19
  天童南
  車站
  20:19
  20:34
 4. 4
  15:43 - 20:55
  5h 12min JPY 3,550 4 次轉乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  車站
  timetable 時間表
  15:43
  直達車
  待在同一台車上
  新發田
  新発田
  車站
  16:50
  坂町
  車站
  timetable 時間表
  17:12
  18:36
  今泉
  車站
  timetable 時間表
  19:08
  19:29
  赤湯
  車站
  timetable 時間表
  19:40
  20:13
  山形
  車站
  timetable 時間表
  20:21
  20:40
  天童南
  車站
  20:40
  20:55
 5. 5
  14:25 - 17:30
  3h 5min JPY 59,380
  cancel cancel
zoom bar parts