นิอิกาตะ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

出發時間:
13:43 11/24, 2020
cancel
 1. 1
  14:13 - 18:21
  4h 8min JPY 8,620 4 次轉乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  車站
  timetable 時間表
  14:13
  14:31
  長岡
  車站
  timetable 時間表
  14:43
  16:12
  直江津
  車站
  timetable 時間表
  16:13
  16:55
  糸魚川
  車站
  timetable 時間表
  17:33
  18:00
  富山
  車站
  正面口
  18:00
  18:08
  富山站
  富山駅前
  公車站
  6のりば
  18:10
  18:18
  旅籠町(富山縣)
  旅篭町(富山県)
  公車站
  18:18
  18:21
 2. 2
  14:13 - 18:36
  4h 23min JPY 6,830 IC JPY 6,800 4 次轉乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  車站
  timetable 時間表
  14:13
  14:31
  長岡
  車站
  timetable 時間表
  14:43
  16:12
  直江津
  車站
  timetable 時間表
  16:13
  直達車
  待在同一台車上
  市振
  車站
  17:28
  泊(富山縣)
  泊(富山県)
  車站
  timetable 時間表
  17:31
  18:18
  富山
  車站
  正面口
  18:18
  18:24
  富山站
  富山駅
  車站
  timetable 時間表
  18:24
  18:30
  諏訪川原
  車站
  18:30
  18:36
 3. 3
  14:13 - 18:43
  4h 30min JPY 6,830 IC JPY 6,800 4 次轉乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  車站
  timetable 時間表
  14:13
  14:31
  長岡
  車站
  timetable 時間表
  14:43
  16:12
  直江津
  車站
  timetable 時間表
  16:13
  直達車
  待在同一台車上
  市振
  車站
  17:28
  泊(富山縣)
  泊(富山県)
  車站
  timetable 時間表
  17:31
  18:18
  富山
  車站
  正面口
  18:18
  18:24
  富山站
  富山駅
  車站
  timetable 時間表
  18:31
  18:36
  丸之內(富山縣)
  丸の内(富山県)
  車站
  18:36
  18:43
 4. 4
  16:24 - 19:36
  3h 12min JPY 8,910 2 次轉乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  車站
  timetable 時間表
  16:24
  直達車
  待在同一台車上
  直江津
  車站
  18:23
  上越妙高
  車站
  timetable 時間表
  18:35
  19:15
  富山
  車站
  正面口
  19:15
  19:23
  富山站
  富山駅前
  公車站
  8のりば
  19:25
  19:28
  總曲輪
  総曲輪
  公車站
  2のりば
  19:28
  19:36
 5. 5
  13:43 - 16:47
  3h 4min JPY 86,430
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  13:43
  16:47
zoom bar parts