นิอิกาตะ → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

出發時間:
17:36 11/29, 2020
cancel
 1. 1
  18:12 - 02:06
  7h 54min JPY 11,780 3 次轉乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  車站
  timetable 時間表
  18:12
  19:46
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  19:57
  20:28
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  21:00
  22:35
  甲府
  車站
  timetable 時間表
  22:40
  22:45
  龍王
  竜王
  車站
  北口
  22:45
  02:06
 2. 2
  18:12 - 02:06
  7h 54min JPY 11,780 5 次轉乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  車站
  timetable 時間表
  18:12
  19:46
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  20:00
  20:12
  武藏浦和
  武蔵浦和
  車站
  timetable 時間表
  20:21
  20:47
  西國分寺
  西国分寺
  車站
  timetable 時間表
  20:52
  20:58
  立川
  車站
  timetable 時間表
  21:26
  22:35
  甲府
  車站
  timetable 時間表
  22:40
  22:45
  龍王
  竜王
  車站
  北口
  22:45
  02:06
 3. 3
  17:44 - 02:19
  8h 35min JPY 11,450 2 次轉乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  車站
  timetable 時間表
  17:44
  19:12
  熊谷
  車站
  timetable 時間表
  19:19
  直達車
  待在同一台車上
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  20:28
  新宿
  車站
  甲州街道改札口
  20:28
  20:33
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公車站
  20:35
  23:00
  竜王(山梨県)
  公車站
  23:00
  02:19
 4. 4
  17:44 - 02:22
  8h 38min JPY 11,990 2 次轉乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  車站
  timetable 時間表
  17:44
  19:52
  東京
  車站
  timetable 時間表
  20:10
  21:10
  高尾(東京都)
  高尾(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  21:13
  23:01
  龍王
  竜王
  車站
  北口
  23:01
  02:22
 5. 5
  17:36 - 22:06
  4h 30min JPY 125,570
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  17:36
  22:06
zoom bar parts