นิอิกาตะ → พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเขินคิชู (อุรุวาชิคัง)

出發時間:
02:05 08/06, 2021
cancel
 1. 1
  07:50 - 12:39
  4h 49min JPY 38,570 4 次轉乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  車站
  timetable 時間表
  07:50
  08:15
  新潟機場
  新潟空港
  機場
  timetable 時間表
  08:55
  10:00
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  10:05
  10:11
  大阪(伊丹)機場
  大阪〔伊丹〕空港
  公車站
  11番のりば
  10:20
  10:50
  阿部野橋
  あべの橋
  公車站
  10:50
  10:59
  天王寺
  車站
  南口
  timetable 時間表
  11:32
  12:26
  海南
  車站
  西出口
  12:26
  12:29
  海南站前
  海南駅前
  公車站
  2番のりば
  12:30
  12:34
  黑江(巴士)
  黒江(バス)
  公車站
  12:34
  12:39
 2. 2
  06:09 - 12:39
  6h 30min JPY 22,670 3 次轉乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  車站
  timetable 時間表
  06:09
  08:12
  東京
  車站
  timetable 時間表
  08:30
  11:00
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  11:15
  12:26
  海南
  車站
  西出口
  12:26
  12:29
  海南站前
  海南駅前
  公車站
  2番のりば
  12:30
  12:34
  黑江(巴士)
  黒江(バス)
  公車站
  12:34
  12:39
 3. 3
  07:50 - 13:43
  5h 53min JPY 37,540 4 次轉乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  車站
  timetable 時間表
  07:50
  08:15
  新潟機場
  新潟空港
  機場
  timetable 時間表
  08:55
  10:00
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  10:05
  10:11
  大阪(伊丹)機場
  大阪〔伊丹〕空港
  公車站
  10番のりば
  10:30
  11:00
  難波(巴士)
  なんば(空港連絡バス)
  公車站
  11:00
  11:08
  難波(南海綫)
  なんば〔南海線〕
  車站
  2F中央口
  timetable 時間表
  11:20
  12:19
  和歌山市
  車站
  12:19
  12:23
  南海和歌山市站
  南海和歌山市駅
  公車站
  2番のりば
  12:56
  13:39
  黑江(巴士)
  黒江(バス)
  公車站
  13:39
  13:43
 4. 4
  07:38 - 15:48
  8h 10min JPY 17,330 4 次轉乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  車站
  timetable 時間表
  07:38
  直達車
  待在同一台車上
  直江津
  車站
  09:39
  上越妙高
  車站
  timetable 時間表
  09:57
  11:01
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  11:24
  14:00
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  14:15
  15:16
  和歌山
  車站
  timetable 時間表
  15:22
  15:32
  黑江
  黒江
  車站
  15:32
  15:48
 5. 5
  02:05 - 09:56
  7h 51min JPY 277,740
  cancel cancel
zoom bar parts