นิอิกาตะ → 31 ไอศกรีมโรมันเมืองโกะโบ

出發時間:
23:19 04/17, 2021
cancel
 1. 1
  23:33 - 11:15
  11h 42min JPY 24,010 2 次轉乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  車站
  23:33
  23:40
  新潟站南口
  新潟駅南口
  公車站
  23:40
  05:54
  東京站鍛冶橋停車場
  東京駅鍛冶橋駐車場
  公車站
  05:54
  06:14
  東京
  車站
  八重洲南口
  timetable 時間表
  06:15
  08:39
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  09:01
  10:51
  御坊
  車站
  10:51
  11:15
 2. 2
  23:33 - 11:15
  11h 42min JPY 24,170 3 次轉乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  車站
  23:33
  23:40
  新潟站南口
  新潟駅南口
  公車站
  23:40
  05:54
  東京站鍛冶橋停車場
  東京駅鍛冶橋駐車場
  公車站
  05:54
  06:14
  東京
  車站
  八重洲南口
  timetable 時間表
  06:15
  08:39
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  09:01
  10:51
  御坊
  車站
  10:51
  10:54
  御坊站
  御坊駅
  公車站
  11:05
  11:09
  日高振興局東口
  公車站
  11:09
  11:15
 3. 3
  23:33 - 12:10
  12h 37min JPY 23,510 5 次轉乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  車站
  23:33
  23:40
  新潟站南口
  新潟駅南口
  公車站
  23:40
  05:54
  東京站鍛冶橋停車場
  東京駅鍛冶橋駐車場
  公車站
  05:54
  06:14
  東京
  車站
  八重洲南口
  timetable 時間表
  06:15
  08:39
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  08:53
  08:57
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  09:09
  10:44
  和歌山
  車站
  timetable 時間表
  10:50
  11:51
  御坊
  車站
  11:51
  11:54
  御坊站
  御坊駅
  公車站
  12:05
  12:09
  日高振興局‧RomanCity前
  日高振興局・ロマンシティ前
  公車站
  12:09
  12:10
 4. 4
  23:33 - 12:10
  12h 37min JPY 23,510 5 次轉乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  車站
  23:33
  23:40
  新潟站南口
  新潟駅南口
  公車站
  23:40
  05:54
  東京站鍛冶橋停車場
  東京駅鍛冶橋駐車場
  公車站
  05:54
  06:14
  東京
  車站
  八重洲南口
  timetable 時間表
  06:15
  08:39
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  09:01
  09:05
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  09:09
  10:44
  和歌山
  車站
  timetable 時間表
  10:50
  11:51
  御坊
  車站
  11:51
  11:54
  御坊站
  御坊駅
  公車站
  12:05
  12:09
  日高振興局‧RomanCity前
  日高振興局・ロマンシティ前
  公車站
  12:09
  12:10
 5. 5
  23:19 - 07:29
  8h 10min JPY 290,880
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  23:19
  07:29
zoom bar parts