นิอิกาตะ → อามาคุสะไคเซนคูระ โดลฟินวัตชิ่ง

出發時間:
21:46 08/02, 2021
cancel
 1. 1
  23:33 - 14:56
  15h 23min JPY 57,580 IC JPY 57,569 7 次轉乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  車站
  23:33
  23:40
  新潟站南口
  新潟駅南口
  公車站
  23:40
  05:54
  東京站鍛冶橋停車場
  東京駅鍛冶橋駐車場
  公車站
  05:54
  06:12
  東京
  車站
  八重洲南口
  timetable 時間表
  06:14
  06:20
  濱松町
  浜松町
  車站
  timetable 時間表
  06:30
  06:46
  羽田機場第1候機樓(單軌電車)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  車站
  06:46
  06:48
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  07:30
  09:15
  長崎機場
  長崎空港
  機場
  09:20
  09:23
  長崎空港(バス)
  公車站
  09:40
  10:27
  諫早站前
  諫早駅前
  公車站
  10:27
  10:35
  諫早
  車站
  東口
  timetable 時間表
  10:48
  11:11
  諫早東高中
  諫早東高校
  車站
  11:11
  11:14
  諫早東高前
  公車站
  12:35
  13:44
  口之津車庫前
  公車站
  13:44
  13:47
  口之津港渡輪碼頭客運站
  口之津港FT
  港口
  14:00
  14:30
  鬼池港渡輪碼頭客運站
  鬼池港FT<天草下島>
  港口
  14:32
  14:56
 2. 2
  23:33 - 15:51
  16h 18min JPY 55,250 IC JPY 55,239 6 次轉乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  車站
  23:33
  23:40
  新潟站南口
  新潟駅南口
  公車站
  23:40
  05:54
  東京站鍛冶橋停車場
  東京駅鍛冶橋駐車場
  公車站
  05:54
  06:12
  東京
  車站
  八重洲南口
  timetable 時間表
  06:14
  06:20
  濱松町
  浜松町
  車站
  timetable 時間表
  06:25
  06:50
  羽田機場第1候機樓(單軌電車)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  車站
  06:50
  06:52
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  08:00
  09:40
  熊本機場
  熊本空港
  機場
  09:45
  09:48
  阿穌Kumamoto機場國內線候機樓
  阿蘇くまもと空港国内線ターミナル
  公車站
  2番のりば
  09:50
  10:39
  熊本櫻町巴士總站
  熊本桜町バスターミナル
  公車站
  27番おりば
  10:39
  10:42
  熊本櫻町巴士總站
  熊本桜町バスターミナル
  公車站
  5番のりば
  11:30
  14:08
  天草警察署總合廳舍前
  天草警察署総合庁舎前
  公車站
  15:19
  15:46
  松原[五和町]
  松原[五和町]
  公車站
  15:46
  15:51
 3. 3
  23:33 - 15:51
  16h 18min JPY 57,640 IC JPY 57,629 7 次轉乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  車站
  23:33
  23:40
  新潟站南口
  新潟駅南口
  公車站
  23:40
  05:54
  東京站鍛冶橋停車場
  東京駅鍛冶橋駐車場
  公車站
  05:54
  06:12
  東京
  車站
  八重洲南口
  timetable 時間表
  06:18
  06:24
  濱松町
  浜松町
  車站
  timetable 時間表
  06:30
  06:46
  羽田機場第1候機樓(單軌電車)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  車站
  06:46
  06:48
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  07:30
  09:15
  長崎機場
  長崎空港
  機場
  09:20
  09:23
  長崎空港(バス)
  公車站
  09:40
  10:27
  諫早站前
  諫早駅前
  公車站
  12:10
  13:44
  口之津車庫前
  公車站
  13:44
  13:47
  口之津港渡輪碼頭客運站
  口之津港FT
  港口
  14:00
  14:30
  鬼池港渡輪碼頭客運站
  鬼池港FT<天草下島>
  港口
  14:32
  14:33
  鬼池港
  公車站
  15:40
  15:46
  松原[五和町]
  松原[五和町]
  公車站
  15:46
  15:51
 4. 4
  23:33 - 15:51
  16h 18min JPY 55,290 IC JPY 55,279 7 次轉乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  車站
  23:33
  23:40
  新潟站南口
  新潟駅南口
  公車站
  23:40
  05:54
  東京站鍛冶橋停車場
  東京駅鍛冶橋駐車場
  公車站
  05:54
  06:12
  東京
  車站
  八重洲南口
  timetable 時間表
  06:14
  06:20
  濱松町
  浜松町
  車站
  timetable 時間表
  06:25
  06:50
  羽田機場第1候機樓(單軌電車)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  車站
  06:50
  06:52
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  08:00
  09:40
  熊本機場
  熊本空港
  機場
  09:45
  09:48
  阿穌Kumamoto機場國內線候機樓
  阿蘇くまもと空港国内線ターミナル
  公車站
  2番のりば
  09:50
  10:47
  熊本駅前(バス)
  公車站
  7番のりば
  10:47
  10:55
  熊本
  車站
  白川口
  timetable 時間表
  11:35
  直達車
  待在同一台車上
  宇土
  車站
  12:10
  網田
  車站
  12:10
  12:12
  網田站前
  網田駅前
  公車站
  12:26
  14:08
  天草警察署總合廳舍前
  天草警察署総合庁舎前
  公車站
  15:19
  15:46
  松原[五和町]
  松原[五和町]
  公車站
  15:46
  15:51
 5. 5
  21:46 - 14:11
  16h 25min JPY 466,450
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  21:46
  14:11
zoom bar parts