Shinsaibashi → Oyama Tama Takara Art Museum

出發時間:
05:45 05/16, 2021
cancel
 1. 1
  05:51 - 10:09
  4h 18min JPY 5,030 2 次轉乘
  cancel cancel
  Shinsaibashi
  心斎橋
  車站
  timetable 時間表
  05:51
  05:52
  難波(大阪Metro地鐵)
  なんば〔Osaka Metro〕
  車站
  05:52
  05:59
  大阪難波
  大阪難波〔近鉄・阪神線〕
  車站
  timetable 時間表
  06:05
  直達車
  待在同一台車上
  鶴橋
  車站
  直達車
  待在同一台車上
  伊勢中川
  車站
  08:34
  鵜方
  車站
  南口
  08:34
  08:38
  鵜方站前
  鵜方駅前
  公車站
  2番のりば
  08:47
  09:41
  越賀集會所前
  越賀集会所前
  公車站
  09:41
  10:09
 2. 2
  05:51 - 10:09
  4h 18min JPY 5,080 3 次轉乘
  cancel cancel
  Shinsaibashi
  心斎橋
  車站
  timetable 時間表
  05:51
  05:52
  難波(大阪Metro地鐵)
  なんば〔Osaka Metro〕
  車站
  timetable 時間表
  05:58
  06:03
  鶴橋
  車站
  timetable 時間表
  06:11
  直達車
  待在同一台車上
  伊勢中川
  車站
  08:34
  鵜方
  車站
  南口
  08:34
  08:38
  鵜方站前
  鵜方駅前
  公車站
  2番のりば
  08:47
  09:41
  越賀集會所前
  越賀集会所前
  公車站
  09:41
  10:09
 3. 3
  05:45 - 10:09
  4h 24min JPY 5,210 3 次轉乘
  cancel cancel
  Shinsaibashi
  心斎橋
  車站
  timetable 時間表
  05:45
  05:53
  森之宮
  森ノ宮
  車站
  timetable 時間表
  06:03
  06:06
  鶴橋
  車站
  timetable 時間表
  06:11
  直達車
  待在同一台車上
  伊勢中川
  車站
  08:34
  鵜方
  車站
  南口
  08:34
  08:38
  鵜方站前
  鵜方駅前
  公車站
  2番のりば
  08:47
  09:41
  越賀集會所前
  越賀集会所前
  公車站
  09:41
  10:09
 4. 4
  06:52 - 12:12
  5h 20min JPY 3,440 4 次轉乘
  cancel cancel
  Shinsaibashi
  心斎橋
  車站
  timetable 時間表
  06:52
  06:53
  難波(大阪Metro地鐵)
  なんば〔Osaka Metro〕
  車站
  timetable 時間表
  06:58
  07:03
  鶴橋
  車站
  timetable 時間表
  07:09
  直達車
  待在同一台車上
  伊勢中川
  車站
  09:34
  五十鈴川
  車站
  timetable 時間表
  09:45
  10:31
  鵜方
  車站
  南口
  10:31
  10:35
  鵜方站前
  鵜方駅前
  公車站
  2番のりば
  10:50
  11:44
  越賀集會所前
  越賀集会所前
  公車站
  11:44
  12:12
 5. 5
  05:45 - 09:00
  3h 15min JPY 85,390
  cancel cancel
  Shinsaibashi
  心斎橋
  05:45
  09:00
zoom bar parts