อุเอโนะ → คาวาทานะกรานด์โฮเต็ล

出發時間:
02:43 07/29, 2021
cancel
 1. 1
  05:00 - 10:47
  5h 47min JPY 34,340 IC JPY 34,330 7 次轉乘
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  車站
  timetable 時間表
  05:00
  05:21
  品川
  車站
  timetable 時間表
  05:26
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  05:41
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  05:41
  05:43
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  06:20
  08:15
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  08:39
  08:45
  博多
  車站
  timetable 時間表
  09:00
  09:29
  新下關
  新下関
  車站
  timetable 時間表
  09:34
  09:38
  幡生
  車站
  timetable 時間表
  09:51
  10:25
  川棚溫泉
  川棚温泉
  車站
  10:25
  10:28
  川棚站
  川棚駅
  公車站
  10:39
  10:42
  川棚温泉(バス)
  公車站
  10:42
  10:47
 2. 2
  05:50 - 11:31
  5h 41min JPY 47,660 IC JPY 47,649 8 次轉乘
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  車站
  timetable 時間表
  05:50
  05:57
  人形町
  車站
  timetable 時間表
  06:01
  06:14
  泉岳寺
  車站
  timetable 時間表
  06:14
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  06:33
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  06:33
  06:35
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  07:10
  09:00
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  09:21
  09:26
  博多
  車站
  timetable 時間表
  09:43
  09:59
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  10:11
  直達車
  待在同一台車上
  門司
  車站
  10:25
  下關
  下関
  車站
  timetable 時間表
  10:35
  11:12
  川棚溫泉
  川棚温泉
  車站
  11:12
  11:15
  川棚站
  川棚駅
  公車站
  11:21
  11:26
  川棚温泉(バス)
  公車站
  11:26
  11:31
 3. 3
  06:29 - 12:16
  5h 47min JPY 43,960 IC JPY 43,950 4 次轉乘
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  車站
  timetable 時間表
  06:29
  06:43
  品川
  車站
  timetable 時間表
  06:47
  直達車
  待在同一台車上
  羽田機場第3航站樓(京急)
  羽田空港第3ターミナル(京急)
  車站
  07:05
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  07:05
  07:07
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  07:45
  09:15
  山口宇部機場
  山口宇部空港
  機場
  timetable 時間表
  09:35
  10:50
  下關
  下関
  車站
  10:50
  10:55
  下關站
  下関駅
  公車站
  3番のりば
  11:05
  12:11
  川棚温泉(バス)
  公車站
  12:11
  12:16
 4. 4
  05:30 - 12:16
  6h 46min JPY 22,740 3 次轉乘
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  車站
  timetable 時間表
  05:30
  05:50
  品川
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  10:29
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  10:41
  直達車
  待在同一台車上
  門司
  車站
  10:55
  下關
  下関
  車站
  東口
  10:55
  11:00
  下關站
  下関駅
  公車站
  3番のりば
  11:05
  12:11
  川棚温泉(バス)
  公車站
  12:11
  12:16
 5. 5
  02:43 - 14:24
  11h 41min JPY 438,180
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  02:43
  14:24
zoom bar parts