มัตสึโมโตะ → สปอร์ตดีโพโคฟุ

出發時間:
14:34 01/22, 2022
cancel
 1. 1
  14:50 - 16:28
  1h 38min JPY 3,900 IC JPY 3,900 1 次轉乘
  cancel cancel
  มัตสึโมโตะ
  車站
  timetable 時間表
  14:50
  15:53
  甲府
  車站
  南口
  15:53
  15:58
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  16:00
  16:13
  甲運松原
  公車站
  16:13
  16:28
 2. 2
  14:50 - 16:28
  1h 38min JPY 3,780 IC JPY 3,780 2 次轉乘
  cancel cancel
  มัตสึโมโตะ
  車站
  timetable 時間表
  14:50
  15:53
  甲府
  車站
  timetable 時間表
  15:59
  16:02
  酒折
  車站
  16:02
  16:04
  酒折站入口
  酒折駅入口
  公車站
  16:11
  16:13
  甲運松原
  公車站
  16:13
  16:28
 3. 3
  14:50 - 16:41
  1h 51min JPY 3,900 IC JPY 3,900 1 次轉乘
  cancel cancel
  มัตสึโมโตะ
  車站
  timetable 時間表
  14:50
  15:53
  甲府
  車站
  南口
  15:53
  15:58
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  5番のりば
  16:11
  16:26
  甲運松原
  公車站
  16:26
  16:41
 4. 4
  15:55 - 18:40
  2h 45min JPY 1,980 IC JPY 1,980 1 次轉乘
  cancel cancel
  มัตสึโมโตะ
  車站
  timetable 時間表
  15:55
  直達車
  待在同一台車上
  鹽尻
  塩尻
  車站
  17:07
  小淵澤
  小淵沢
  車站
  timetable 時間表
  17:23
  18:09
  酒折
  車站
  18:09
  18:40
 5. 5
  14:34 - 15:59
  1h 25min JPY 44,270
  cancel cancel
  มัตสึโมโตะ
  14:34
  15:59
zoom bar parts