มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ) → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

出發時間:
02:53 01/28, 2022
cancel
 1. 1
  07:08 - 10:23
  3h 15min JPY 7,430 4 次轉乘
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  車站
  07:08
  07:15
  松山站前
  松山駅前
  車站
  timetable 時間表
  07:18
  07:19
  大手町(愛媛縣)
  大手町(愛媛県)
  車站
  timetable 時間表
  07:25
  07:44
  高濱(愛媛縣)
  高浜(愛媛県)
  車站
  07:44
  07:52
  松山觀光港
  松山観光港〔航路〕
  港口
  08:00
  08:55
  吳港
  呉港
  港口
  08:57
  09:06
  車站
  timetable 時間表
  09:07
  09:37
  海田市
  車站
  timetable 時間表
  09:44
  10:09
  寺家
  車站
  10:09
  10:23
 2. 2
  07:08 - 10:27
  3h 19min JPY 7,740 5 次轉乘
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  車站
  07:08
  07:15
  松山站前
  松山駅前
  車站
  timetable 時間表
  07:18
  07:19
  大手町(愛媛縣)
  大手町(愛媛県)
  車站
  timetable 時間表
  07:25
  07:44
  高濱(愛媛縣)
  高浜(愛媛県)
  車站
  07:44
  07:52
  松山觀光港
  松山観光港〔航路〕
  港口
  08:00
  08:55
  吳港
  呉港
  港口
  08:57
  09:06
  車站
  timetable 時間表
  09:07
  09:37
  海田市
  車站
  timetable 時間表
  09:44
  10:13
  西條(廣島縣)
  西条(広島県)
  車站
  10:13
  10:16
  西條站
  西条駅(広島県)
  公車站
  10:20
  10:26
  友待橋
  公車站
  10:26
  10:27
 3. 3
  06:13 - 10:50
  4h 37min JPY 5,600 4 次轉乘
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  車站
  timetable 時間表
  06:13
  06:49
  今治
  車站
  東口
  06:49
  06:53
  今治站前
  今治駅前
  公車站
  2番のりば
  07:15
  08:49
  福山站前
  福山駅前
  公車站
  08:49
  08:58
  福山
  車站
  南口
  timetable 時間表
  09:06
  09:39
  三原
  車站
  timetable 時間表
  09:58
  10:39
  寺家
  車站
  10:39
  10:42
  寺家站
  寺家駅
  公車站
  10:47
  10:48
  友待橋
  公車站
  10:48
  10:50
 4. 4
  05:05 - 10:50
  5h 45min JPY 5,600 4 次轉乘
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  車站
  timetable 時間表
  05:05
  05:40
  今治
  車站
  東口
  05:40
  05:44
  今治站前
  今治駅前
  公車站
  2番のりば
  07:15
  08:49
  福山站前
  福山駅前
  公車站
  08:49
  08:58
  福山
  車站
  南口
  timetable 時間表
  09:06
  09:35
  糸崎
  車站
  timetable 時間表
  09:52
  10:39
  寺家
  車站
  10:39
  10:42
  寺家站
  寺家駅
  公車站
  10:47
  10:48
  友待橋
  公車站
  10:48
  10:50
 5. 5
  02:53 - 05:24
  2h 31min JPY 59,960
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  02:53
  05:24
zoom bar parts