โอดาวาระ → สถานที่อาบน้ำร้อนยุเทรุเมะ ทานิงาวะ

出發時間:
10:01 12/03, 2020
cancel
 1. 1
  10:45 - 13:41
  2h 56min JPY 9,310 IC JPY 9,309 2 次轉乘
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  車站
  timetable 時間表
  10:45
  11:18
  東京
  車站
  timetable 時間表
  11:40
  12:46
  上毛高原
  車站
  東口
  12:46
  12:48
  上毛高原站
  上毛高原駅
  公車站
  1番のりば
  12:55
  13:11
  蘆間(群馬縣)
  芦間(群馬県)
  公車站
  13:11
  13:41
 2. 2
  10:06 - 13:41
  3h 35min JPY 7,550 IC JPY 7,549 2 次轉乘
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  車站
  timetable 時間表
  10:06
  11:28
  東京
  車站
  timetable 時間表
  11:40
  12:46
  上毛高原
  車站
  東口
  12:46
  12:48
  上毛高原站
  上毛高原駅
  公車站
  1番のりば
  12:55
  13:11
  蘆間(群馬縣)
  芦間(群馬県)
  公車站
  13:11
  13:41
 3. 3
  10:04 - 13:41
  3h 37min JPY 7,340 IC JPY 7,339 2 次轉乘
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  車站
  timetable 時間表
  10:04
  11:50
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  12:06
  12:46
  上毛高原
  車站
  東口
  12:46
  12:48
  上毛高原站
  上毛高原駅
  公車站
  1番のりば
  12:55
  13:11
  蘆間(群馬縣)
  芦間(群馬県)
  公車站
  13:11
  13:41
 4. 4
  10:04 - 14:46
  4h 42min JPY 4,170 IC JPY 4,170 3 次轉乘
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  車站
  timetable 時間表
  10:04
  直達車
  待在同一台車上
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  13:04
  高崎
  車站
  timetable 時間表
  13:07
  13:17
  新前橋
  車站
  timetable 時間表
  13:19
  14:12
  水上
  車站
  14:12
  14:14
  水上站
  水上駅
  公車站
  14:15
  14:16
  蘆間(群馬縣)
  芦間(群馬県)
  公車站
  14:16
  14:46
 5. 5
  10:01 - 12:50
  2h 49min JPY 88,970
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  10:01
  12:50
zoom bar parts