โอดาวาระ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

出發時間:
05:49 12/04, 2020
cancel
 1. 1
  06:33 - 09:48
  3h 15min JPY 9,840 2 次轉乘
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  車站
  timetable 時間表
  06:33
  07:06
  東京
  車站
  timetable 時間表
  07:20
  09:31
  富山
  車站
  正面口
  09:31
  09:39
  富山站
  富山駅前
  公車站
  3のりば
  09:40
  09:44
  丸の内(富山県)(バス)
  公車站
  09:44
  09:48
 2. 2
  06:49 - 11:04
  4h 15min JPY 7,940 2 次轉乘
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  車站
  timetable 時間表
  06:49
  08:25
  東京
  車站
  timetable 時間表
  08:36
  10:46
  富山
  車站
  正面口
  10:46
  10:54
  富山站
  富山駅前
  公車站
  6のりば
  10:55
  11:01
  旅籠町(富山縣)
  旅篭町(富山県)
  公車站
  11:01
  11:04
 3. 3
  05:49 - 11:22
  5h 33min JPY 141,420
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  05:49
  11:22
zoom bar parts