โอดาวาระ → AKIZU NO GARTEN

出發時間:
04:08 11/25, 2020
cancel
 1. 1
  04:57 - 11:17
  6h 20min JPY 34,960 IC JPY 34,954 5 次轉乘
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  車站
  timetable 時間表
  04:57
  05:52
  橫濱
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  05:56
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  06:25
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  06:25
  06:27
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  07:35
  08:50
  南紀白濱機場
  南紀白浜空港
  機場
  timetable 時間表
  09:04
  09:24
  白濱
  白浜
  車站
  09:24
  09:27
  白濱站
  白浜駅
  公車站
  09:37
  09:59
  礫坂(礫坂)
  礫坂〔つぶり坂〕
  公車站
  09:59
  10:03
  礫坂(礫坂)
  礫坂〔つぶり坂〕
  公車站
  10:11
  10:20
  紀南醫院(和歌山縣)
  紀南病院(和歌山県)
  公車站
  10:20
  11:17
 2. 2
  06:16 - 12:09
  5h 53min JPY 15,580 2 次轉乘
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  車站
  timetable 時間表
  06:16
  08:12
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  09:03
  11:22
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  11:22
  11:25
  紀伊田邊站
  紀伊田辺駅
  公車站
  11:55
  12:06
  上秋津
  公車站
  12:06
  12:09
 3. 3
  09:14 - 13:49
  4h 35min JPY 37,410 IC JPY 37,402 5 次轉乘
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  車站
  timetable 時間表
  09:14
  09:40
  品川
  車站
  timetable 時間表
  09:54
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  10:18
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  10:18
  10:20
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  11:10
  12:25
  南紀白濱機場
  南紀白浜空港
  機場
  12:30
  12:33
  南紀白浜空港(バス)
  公車站
  12:34
  12:51
  白濱站
  白浜駅
  公車站
  12:51
  12:58
  白濱
  白浜
  車站
  timetable 時間表
  13:16
  13:26
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  13:26
  13:29
  紀伊田邊站
  紀伊田辺駅
  公車站
  13:35
  13:46
  上秋津
  公車站
  13:46
  13:49
 4. 4
  09:00 - 13:49
  4h 49min JPY 34,940 IC JPY 34,934 4 次轉乘
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  車站
  timetable 時間表
  09:00
  10:00
  橫濱
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  10:08
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  10:35
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  10:35
  10:37
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  11:10
  12:25
  南紀白濱機場
  南紀白浜空港
  機場
  12:30
  12:33
  南紀白浜空港(バス)
  公車站
  12:34
  13:25
  湊(田邊市)
  湊(田辺市)
  公車站
  13:25
  13:29
  湊(田邊市)
  湊(田辺市)
  公車站
  13:36
  13:46
  上秋津
  公車站
  13:46
  13:49
 5. 5
  04:08 - 11:50
  7h 42min JPY 267,410
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  04:08
  11:50
zoom bar parts