โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ) → หอชมวิวฮามะนาสุ

出發時間:
07:45 09/25, 2021
cancel
 1. 1
  09:03 - 17:08
  8h 5min JPY 57,520 6 次轉乘
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  09:03
  09:19
  博多
  車站
  timetable 時間表
  09:30
  09:35
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  10:10
  12:00
  仙台機場
  仙台空港
  機場
  timetable 時間表
  12:16
  直達車
  待在同一台車上
  名取
  車站
  12:33
  仙台
  車站
  timetable 時間表
  12:53
  15:04
  秋田
  車站
  timetable 時間表
  15:17
  16:18
  東能代
  車站
  16:18
  16:21
  東能代站前
  東能代駅前
  公車站
  16:22
  16:37
  柳町新道
  公車站
  16:37
  17:08
 2. 2
  07:57 - 17:08
  9h 11min JPY 61,730 6 次轉乘
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  07:57
  09:06
  博多
  車站
  timetable 時間表
  09:21
  09:26
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  10:10
  12:00
  仙台機場
  仙台空港
  機場
  timetable 時間表
  12:16
  直達車
  待在同一台車上
  名取
  車站
  12:33
  仙台
  車站
  timetable 時間表
  12:53
  15:04
  秋田
  車站
  timetable 時間表
  15:17
  16:18
  東能代
  車站
  16:18
  16:21
  東能代站前
  東能代駅前
  公車站
  16:22
  16:37
  柳町新道
  公車站
  16:37
  17:08
 3. 3
  07:57 - 18:33
  10h 36min JPY 72,220 5 次轉乘
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  07:57
  09:06
  博多
  車站
  timetable 時間表
  09:21
  09:26
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  10:00
  11:35
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  13:55
  15:00
  秋田機場
  秋田空港
  機場
  15:05
  15:08
  秋田空港(バス)
  公車站
  15:15
  15:55
  秋田站西口
  秋田駅西口
  公車站
  15:55
  15:59
  秋田站西口
  秋田駅西口
  公車站
  16:42
  18:03
  柳町新道
  公車站
  18:03
  18:33
 4. 4
  08:10 - 19:20
  11h 10min JPY 27,500 3 次轉乘
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  08:10
  12:54
  東京
  車站
  timetable 時間表
  13:20
  17:08
  秋田
  車站
  timetable 時間表
  17:30
  18:30
  東能代
  車站
  timetable 時間表
  18:34
  18:38
  能代
  車站
  18:38
  19:20
 5. 5
  07:45 - 01:23
  17h 38min JPY 393,000
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  07:45
  01:23
zoom bar parts