โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ) → คอมปารุ สาขาใหญ่โอสุ

出發時間:
06:15 01/24, 2022
cancel
 1. 1
  06:32 - 10:01
  3h 29min JPY 16,810 1 次轉乘
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  06:32
  09:34
  名古屋
  車站
  櫻通口
  09:34
  09:40
  名古屋站(名古屋市營巴士)
  名古屋駅〔名古屋市営バス〕
  公車站
  3番のりば
  09:40
  09:58
  上前津(巴士)
  上前津(バス)
  公車站
  1番のりば
  09:58
  10:01
 2. 2
  06:32 - 10:01
  3h 29min JPY 16,840 2 次轉乘
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  06:32
  09:34
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  09:44
  09:49
  榮(愛知縣)
  栄(愛知県)
  車站
  timetable 時間表
  09:52
  09:55
  上前津
  車站
  9號口
  09:55
  10:01
 3. 3
  06:32 - 10:05
  3h 33min JPY 16,840 2 次轉乘
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  06:32
  09:34
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  09:44
  09:47
  伏見(愛知縣)
  伏見(愛知県)
  車站
  timetable 時間表
  09:54
  09:58
  上前津
  車站
  8號口
  09:58
  10:05
 4. 4
  07:58 - 11:19
  3h 21min JPY 31,360 4 次轉乘
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  07:58
  08:15
  博多
  車站
  timetable 時間表
  08:24
  08:30
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  09:10
  10:20
  中部國際機場
  中部国際空港
  機場
  timetable 時間表
  10:37
  11:01
  金山(愛知縣)
  金山(愛知県)
  車站
  timetable 時間表
  11:09
  11:13
  上前津
  車站
  9號口
  11:13
  11:19
 5. 5
  06:15 - 14:19
  8h 4min JPY 192,470
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  06:15
  14:19
zoom bar parts