โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ) → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

出發時間:
23:28 01/20, 2022
cancel
 1. 1
  06:32 - 08:18
  1h 46min JPY 7,910 1 次轉乘
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  06:32
  07:21
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  07:30
  08:04
  寺家
  車站
  08:04
  08:18
 2. 2
  06:32 - 08:25
  1h 53min JPY 8,130 2 次轉乘
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  06:32
  07:21
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  07:30
  08:07
  西條(廣島縣)
  西条(広島県)
  車站
  08:07
  08:10
  西條站
  西条駅(広島県)
  公車站
  08:15
  08:23
  友待橋
  公車站
  08:23
  08:25
 3. 3
  06:32 - 08:27
  1h 55min JPY 8,130 2 次轉乘
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  06:32
  07:21
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  07:30
  08:07
  西條(廣島縣)
  西条(広島県)
  車站
  08:07
  08:10
  西條站
  西条駅(広島県)
  公車站
  08:20
  08:26
  友待橋
  公車站
  08:26
  08:27
 4. 4
  06:36 - 08:45
  2h 9min JPY 8,070 2 次轉乘
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  06:36
  07:41
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  07:56
  08:30
  寺家
  車站
  08:30
  08:33
  寺家站
  寺家駅
  公車站
  08:42
  08:43
  友待橋
  公車站
  08:43
  08:45
 5. 5
  23:28 - 02:31
  3h 3min JPY 82,130
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  23:28
  02:31
zoom bar parts