อิซูโมะชิ → นาโอะเอ็ตสึ

出發時間:
11:25 11/26, 2020
cancel
 1. 1
  12:34 - 20:10
  7h 36min JPY 42,960 IC JPY 42,952 7 次轉乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  車站
  timetable 時間表
  12:34
  13:00
  松江
  車站
  北口
  13:00
  13:04
  松江站
  松江駅
  公車站
  9番のりば
  13:05
  13:50
  米子鬼太郎機場
  米子鬼太郎空港
  公車站
  13:50
  13:53
  米子空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  14:35
  15:55
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  16:00
  16:10
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  16:15
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  16:38
  品川
  車站
  timetable 時間表
  16:51
  16:59
  東京
  車站
  timetable 時間表
  17:12
  18:39
  越後湯澤
  越後湯沢
  車站
  timetable 時間表
  18:47
  19:08
  六日町
  車站
  timetable 時間表
  19:13
  直達車
  待在同一台車上
  犀瀉
  犀潟
  車站
  20:10
  直江津
  車站
  20:10
  20:10
 2. 2
  11:34 - 20:44
  9h 10min JPY 19,260 4 次轉乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  車站
  timetable 時間表
  11:34
  14:39
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  14:53
  15:38
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  15:46
  18:27
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  19:02
  20:05
  上越妙高
  車站
  timetable 時間表
  20:28
  20:44
  直江津
  車站
  20:44
  20:44
 3. 3
  11:34 - 20:44
  9h 10min JPY 20,130 4 次轉乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  車站
  timetable 時間表
  11:34
  14:39
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  14:58
  15:59
  京都
  車站
  timetable 時間表
  16:10
  直達車
  待在同一台車上
  敦賀
  車站
  18:27
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  19:02
  20:05
  上越妙高
  車站
  timetable 時間表
  20:28
  20:44
  直江津
  車站
  20:44
  20:44
 4. 4
  15:17 - 21:44
  6h 27min JPY 42,570 IC JPY 42,562 5 次轉乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  車站
  北口
  15:17
  15:20
  出雲市站
  出雲市駅
  公車站
  3番のりば
  15:20
  15:50
  出雲空港(バス)
  公車站
  15:50
  15:53
  出雲機場
  出雲空港
  機場
  timetable 時間表
  16:40
  17:55
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  18:00
  18:10
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  18:12
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  18:36
  品川
  車站
  timetable 時間表
  18:49
  18:57
  東京
  車站
  timetable 時間表
  19:04
  21:14
  上越妙高
  車站
  timetable 時間表
  21:28
  21:44
  直江津
  車站
  21:44
  21:44
 5. 5
  11:25 - 20:20
  8h 55min JPY 273,330
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  11:25
  20:20
zoom bar parts