อิซูโมะชิ → พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองอุเอดะ

出發時間:
05:33 12/04, 2020
cancel
 1. 1
  08:02 - 13:52
  5h 50min JPY 41,880 IC JPY 41,872 4 次轉乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  車站
  北口
  08:02
  08:05
  出雲市站
  出雲市駅
  公車站
  3番のりば
  08:05
  08:35
  出雲空港(バス)
  公車站
  08:35
  08:38
  出雲機場
  出雲空港
  機場
  timetable 時間表
  09:40
  10:55
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  11:00
  11:10
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  11:11
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  11:26
  品川
  車站
  timetable 時間表
  11:30
  11:42
  東京
  車站
  timetable 時間表
  12:04
  13:40
  上田
  車站
  溫泉口
  13:40
  13:52
 2. 2
  08:02 - 13:52
  5h 50min JPY 41,880 IC JPY 41,872 4 次轉乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  車站
  北口
  08:02
  08:05
  出雲市站
  出雲市駅
  公車站
  3番のりば
  08:05
  08:35
  出雲空港(バス)
  公車站
  08:35
  08:38
  出雲機場
  出雲空港
  機場
  timetable 時間表
  09:40
  10:55
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  11:00
  11:10
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  11:11
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  11:26
  品川
  車站
  timetable 時間表
  11:39
  11:47
  東京
  車站
  timetable 時間表
  12:04
  13:40
  上田
  車站
  溫泉口
  13:40
  13:52
 3. 3
  08:02 - 14:03
  6h 1min JPY 42,080 IC JPY 42,072 5 次轉乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  車站
  北口
  08:02
  08:05
  出雲市站
  出雲市駅
  公車站
  3番のりば
  08:05
  08:35
  出雲空港(バス)
  公車站
  08:35
  08:38
  出雲機場
  出雲空港
  機場
  timetable 時間表
  09:40
  10:55
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  11:00
  11:10
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  11:11
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  11:26
  品川
  車站
  timetable 時間表
  11:32
  11:45
  東京
  車站
  timetable 時間表
  12:04
  13:40
  上田
  車站
  お城口
  13:40
  13:44
  上田站前
  上田駅前
  公車站
  4番のりば
  14:00
  14:03
  Ario上田前
  アリオ上田前
  公車站
  14:03
  14:03
 4. 4
  06:24 - 15:30
  9h 6min JPY 19,710 3 次轉乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  車站
  timetable 時間表
  06:24
  09:39
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  09:58
  11:34
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  12:00
  14:46
  篠之井
  篠ノ井
  車站
  timetable 時間表
  14:49
  15:18
  上田
  車站
  溫泉口
  15:18
  15:30
 5. 5
  05:33 - 14:24
  8h 51min JPY 258,180
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  05:33
  14:24
zoom bar parts